LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TOMO PAČĖSO DALYVAVIMO DZŪKIJOS TV LAIDOSE „POZICIJA“ IR „SVEČIUOSE PAS MARCELIUTĘ“

 

2021 m. vasario 19 d. Nr. Sp-46

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 14 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 15 straipsnio 1, 2 dalimis, 16 straipsnio 4 dalimi ir 6 dalies 2, 3 punktais, 17 straipsnio 6, 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. vasario 10 d. pažymą Nr. 3-28 (1.2) „Dėl Tomo Pačėso dalyvavimo Dzūkijos TV laidose „Pozicija“ ir „Svečiuose pas Marceliutę“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti politine reklama 2020 m. rugpjūčio 26 d. ir 2020 m. rugpjūčio 31 d. rodytų Dzūkijos TV laidos „Pozicija“ epizodų, kuriuose dalyvavo Tomas Pačėsas.

2. Pripažinti politine reklama 2020 m. rugsėjo 4 d. Dzūkijos TV rodytą laidą „Svečiuose pas Marceliutę“, kurioje dalyvavo partijos LIETUVA – VISŲ pirmininkas, kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Tomas Pačėsas.

3. Pripažinti šio sprendimo 2 punkte nurodytą politinę reklamą paslėpta politine reklama.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 2 punkte nurodyta politinė reklama politinės reklamos įkainiais būtų kainavusi 1 372,14 Eur.

5. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti partijos LIETUVA – VISŲ rinkimų politinės kampanijos ataskaitą ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 4 punkte nurodytomis išlaidomis (1 372,14 Eur), priskiriant jas atstovaujamajam politinės kampanijos dalyviui T. Pačėsui.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė