herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

 

2017 m. gegužės 12 d. Nr. A-467

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-12, 21, 22 ir 23 punktais ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos siūlymus (2017 m. gegužės 4 d. protokolas Nr. (35.2) NVF-2):

            1. S k i r i u nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti 5000 Eur:

            1.1. Žagarės neįgaliųjų klubo ,,Vyšnelė“ projektui ,,Tas gražus, nuostabus pasaulis“ 400 Eur;

            1.2. Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubo STOP projektui ,,Europos jaunimo savaitės renginys ,,Idėja+“ 100 Eur;

            1.3. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus projektui ,,Pagyvenusių žmonių diena – senatvės užkalbėjimas“ 250 Eur;

            1.4. Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ Joniškio bendrijos projektui ,,Mūsų širdyse niekada negęsta viltis“ 250 Eur;

            1.5. Joniškio šeimų klubo projektui ,,Joniškio šeimų klubo renginiai“ 100 Eur;

            1.6. Žagarės miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių klubo ,,Švėtė“ projektui ,,Žagariečių gyvenimas tremtyje“ 100 Eur;

            1.7. Joniškio literatų klubo ,,Audruvė“ projektui ,,Kūrybinė stovykla ,,Platelių legendos“ 300 Eur;

            1.8. Kunigaikščio Vykinto žemaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus projektui ,,Kultūros tiltai – Joniškio NVO – Punsko NVO“ 370 Eur;

            1.9. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Joniškio filialo projektui ,,Sąskrydis Ariogaloje ,,Su Lietuva širdy“ 230 Eur;

            1.10. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos projektui ,,Mes – kartu su visais“ 450 Eur;

            1.11. Lietuvai pagražinti draugijos Joniškio skyriaus projektui ,,Baltijos kelias – laisvės kelias“ 300 Eur;

            1.12. Žiemgalos aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus projektui ,,Žiemgalos kultūrinė atmintis: praeitis ir šiandien, skirtas Žiemgalos aukštaičių draugijos Joniškio skyriaus 20 mečiui“ 450 Eur;

            1.13. viešosios įstaigos ,,Minčių takas“ projektui ,,Proto mankšta 2017“ 150 Eur;

            1.14. asociacijos Pošupių kaimo bendruomenės projektui ,,Pošupių bendruomenės veidas Sūrių šventė“ 250 Eur;

            1.15. Mindaugių kaimo bendruomenės projektui ,,Mes kaip visas pasaulis“ 300 Eur;

            1.16. Joniškio rajono neįgaliųjų draugijos projektui ,,Kultūrinė integracija mene“ 400 Eur;

            1.17. Kalnelio kaimo bendruomenės ,,Sidabrė“ projektui ,,Bendruomeniškumo stiprinimas minint Kalnelio kaimo bendruomenės ,,Sidabrė“ 15 metų gimtadienį“ 300 Eur;

            1.18. Žagarės bendruomenės ,,Veidė“ projektui ,,Dalinamės draugyste ir patirtimi“ 300 Eur.

           

 

 

            2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui  priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

 

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas