LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO NARIŲ DALYVAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS PARLAMENTŲ NARIŲ KREPŠINIO TURNYRE BALTIJOS ASAMBLĖJOS TAUREI LAIMĖTI

 

2022 m. balandžio 7 d. Nr. SV-S-454

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojus Joną Jarutį ir Andrių Mazuronį, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Lauryną Kasčiūną, Seimo narius Kasparą Adomaitį, Virgilijų Alekną, Andrių Bagdoną, Domą Griškevičių, Deividą Labanavičių, Gintautą Palucką, Audrių Petrošių 2022 m. gegužės 5–6 d. dalyvauti Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos parlamentų narių krepšinio turnyre Baltijos Asamblėjos taurei laimėti ir Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininką Andrių Kupčinską 2022 m. gegužės 5–6 d. dalyvauti Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdyje ir Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos parlamentų narių krepšinio turnyre Baltijos Asamblėjos taurei laimėti Daugpilyje (Latvijos Respublika).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja Renata Godfrey.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti Jono Jaručio, Andriaus Mazuronio, Lauryno Kasčiūno, Kasparo Adomaičio, Virgilijaus Aleknos, Andriaus Bagdono, Domo Griškevičiaus, Deivido Labanavičiaus, Gintauto Palucko, Audriaus Petrošiaus kompleksinio kelionės draudimo išlaidas ir išmokėti dienpinigius iš Seimo parlamentinei diplomatijai skirtų lėšų, Andriaus Kupčinsko ir Renatos Godfrey komandiruotės išlaidas – Seimo delegacijai Baltijos Asamblėjoje skirtų lėšų ir skirti transportą.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen