LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 4 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1326 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1706

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1326 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1326 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 4 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1326 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos;“.

2. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procento (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procento (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) skiriant iki 2 procentų (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) skiriant iki 1,2 procento (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procento (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 dalį ir 2 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis ir 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė