vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

MERAS

 

POTVARKIS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. B-MP-73

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 33 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. B-ĮV-594 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas“,

tvirtinu Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas (1–12 priedai).

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Algirdas Neiberka

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

1 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BARTNINKŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

 

Seniūnaitijos gyventojų skaičius didesnis kaip 500

1.

Bartninkų

Bartninkų mstl., Dalgėnų k.

2.

Geisteriškių

Auksėnų k., Geisteriškių k., Moliniškių k., Pagernavės I k.

3.

Lakštučių

Bajorų k., Kuosių k., Lakštučių k., Moliniškių k., Padvarių k., Skerpievių k.

4.

Ožkabalių

Ožkabalių I k., Sausininkų k., Šilbalių k., Dambaukos k.

5.

Vartų

Vartų k., Skroblų k., Grajauskų k., Šeškinių k., Šulų k.

6.

Piliakalnių

Piliakalnių k., Kuosėnų k., Aruodiškių k., Margų k., Rasių k., Vilkabalių k., Vinkšnupių k.

7.

Pašeimenių

Pašeimenių k., Ožkabalių II k., Daukšaičių k., Vaisbūniškių k., Akelaičių k., Galioriškių k., Putinėlių k.

 

__________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

2 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GIŽŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

1.

Gižų

Gižų k., Naujųjų Gižų k., Marijanavo k., Naujienėlės k., Senkiškių k.

2.

Gižų Daržininkų

Gižų Daržininkų k., Adamarinos k., Paikių k., Oranų k., Rūdos k.

3.

Rimavičių

Rimavičių k., Išlandžių k., Baltrakio k., Dabravolės k., Lapankos k., Deivoniškių k., Dapkiškių k., Viktorinės k., Žvirgždaičių k., Pagramdų k., Naujakaimio k.

4.

Antupių

Antupių k., Krūzmargio k., Palūkiškių k., Skriaudupio k.

 

___________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

3 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

1.

Gražiškių

Gražiškių mstl., Gražupių k., Bambinių k., Karpiejų k.

2.

Duonelaičių

Duonelaičių k., Jakiškių k., Šilsodžio k.

3.

Kregždžių

Skardupių k., Kregždžių k., Lankupėnų k., Lankupkos k., Norvydų k., Ramovietės k., Stirniškių k.

4.

Vygrelių

Graužinių k., Armudiškių k., Vygrelių k., Tupikų k., Strazdinės k., Duoniškių k., Egliniškių I k., Egliniškių II k., Kauniškių k., Vaitkabalių k., Beržinių k., Vartelių k., Aštriakalnio k.

5.

Dotamų

Dotamų k., Rūkštėnų k., Vidgirių k.

 

___________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

4 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KETURVALAKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

1.

Keturvalakių

Keturvalakių mstl., Geisteriškių k., Palaimos k., Mockabūdžių k., Navavolės k., Rakauskų k., Degsniškių k.

2.

Karklinių

Karklinių k., Beržinių k., Juodupių k.

3.

Degučių

Degučių k., Penkinių k., Būdviečių k., Parausėlių k., Tabarų k., Dubėnų k.

4.

Patilčių

Patilčių k., Rugiagėlių k., Kamičių k., Mudrių k., Navininkų k.

5.

Bardauskų

Bardauskų k.

6.

Bačkiškių

Bačkiškių k., Pavilkaujų k., Merkšiškių k., Kiršų k., Indūriškių k., Vienbiskių k., Paplabūdiškių k., Pečiuliškių k., Gobiškių k., Augiškių k., Pilotiškių k., Lukiškių k., Vižaidų k.

 

_________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

5 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KYBARTŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius didesnis kaip 500

1.

Č. Darvino

Darvino g., Darvino skg., J. Basanavičiaus g., Mindaugo g., Ramintos g., Daugirdo g., L. Prūseikos g., Lazdynėlių g., Tolminkiemio g., Žilvičių g., J. Janonio g., Pasienio g., Vilniaus g., Mažvydo g., Tarybų g., Ramintos g., Aušros g., Brigados g., Mičiurino g., K. Donelaičio g., Žalgirio g., Nepriklausomybės g., Suvalkijos g., Vytauto g., Vasario 16-osios g., Vištyčio g., Putinų, Eitkūnų g. Kybartų mieste

2.

Dariaus ir Girėno

Baltijos g., Darbininkų g., Ėglupio g., Lauko g., Gedimino g., Gėlių g., Gegužės 1-osios g., Biliūno g., Kaštonų g., Mokyklos g., Naujakurių g., P. Cvirkos g., Šiaurės g., Švyturio g., V. Kudirkos g., V. Kudirkos skg., Rambyno g., Rytų g., S. Nėries g., Smėlyno g., Taikos g., Tiesos g., Beržų g., Montvilos g., Kovo 8-osios g., Laisvės g., Maironio g., Maironio skg., Rožių g., Rūtų g., Saulės g., Sodų g., Žemaitės g., Dariaus ir Girėno g., Dariaus ir Girėno skg., Draugystės g., K. Naumiesčio g., Vienybės g., Pievų g. Alyvų g., Paupio g., Vyturių g., Lieponos g., Žiedų g., Vyšnių g., Vakarų g., Tvenkinio g., Slyvų g., Smėlio g.  Kybartų mieste

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

3.

Matlaukio

Matlaukio k., Kurpikų k., Vaidotų k., Beržyno k., Molinių k.

4.

Kybeikių

Kybeikių k., Daugėlaičių k.

5.

Gudkaimio

Gudkaimio k., Stulgelių k., Šikšnių k., Prapuolenių k., Žagrėnų k., Varpučių k., Sakalupio k.

6.

Šiaudiniškių

Šiaudiniškių k., Skardupių k., Medininkų k., Boblaukio k.

7.

Vilkupių

Peletrūnų k., Paražnių k., Šūklių k., Gustaičių k., Vilkupių k., Griebčių k., Kurmiškių k., Obeliškių k., Opšrūtėlių k., Šūklelių k.

8.

Bajorų

Bajorų k., Kybartų k., Stanaičių k.

9.

Keturkaimio

Keturkaimio k., Lauckaimio k., Miestlaukio k.

 

_________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

6 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KLAUSUČIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius didesnis kaip 500

1.

Sūdavos

Arminų k., Augalų k., Sūdavos k., Bobių k., Žynių k., Rementiškių k., Didlapių k., Didvyžių k.

2.

Klausučių

Klausučių k., Biliūnų k., Bučiūnų k., Drebulinės k., Rumokų k., Andriškių k., Iškartų k., Žaliosios k.

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

3.

Slabadų

Slabadų k., Matarnų k., Norvaišų k., Putinų k., Šapalų k., Pūstelninkų k., Kryklių k., Gudaičių k.

4.

Teiberių

Teiberių k., Mažųjų Šelvių k., Kaušių k.

5.

Daržininkų

Daržininkų k., Juozapavo k., Kataučiznos k., Mierčių k., Puodžiškių k., Zanavykų k., Jančių k., Juodupėnų k., Juškų k., Saugučių k.

 

__________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

7 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJEVONIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

1.

Ančlaukio

Ančlaukio k., Gudelių k., Dabravolės k., Torieliškių k., Liubiškių k.

2.

Būdviečių

Būdviečių k.

3.

Karklupėnų

Karklupėnų k., Navadolės k.

4.

Pajevonio

Pajevonio k., Ėglupių k.

5.

Trilaukio

Balandėlių k., Trilaukio k., Užupių k.

6.

Sodėnų

Sodėnų k., Stolaukio k.

7.

Šakių

Šakių k., Klėtkininkų k., Kylininkų k.

8.

Karalkrėslio

Užbalių k., Karalkrėslio k.

9.

Vaišvilų

Vaišvilų k.

 

________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

8 priedas

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PILVIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius didesnis kaip 500

1.

Pilviškių

Alytaus g., Ateities g., Aukštupio g., Dariaus ir Girėno g., Gėlių g., Jovarų g., Mechanizatorių g., Melioratorių g., Mokyklos g., P.Cvirkos g., Pašešupio g., Rožių g., S.Nėries g., Saulės g., Sodų g., Statybininkų k., Šešupės g., Vaitų g., Vasario 16-osios g., Vilkaviškio g., Vilniaus g., Žemdirbių g., Žvejų g.

2.

Stoties

Alksnių g., Beržų g., Birutės g., Gandrų g., Gedimino g., Geležinkelio g., Gulbinų g., Kęstučio g., Klevų g., Kosmonautų g., Lakštingalų g., Lauko g., Liepų g., Mindaugo g., Pempynės g., Pievų g., Slankų g., Stoties g., Tigrų g., Vilties g., Višakio g., Vytauto g., Žemaitės g.

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

3.

Alksnėnų

Alksnėnų k., Čižiškių k., Galiakaušių k., Garšvinių k., Labušiškių k., Mažučių k., Maišelių k., Našiškių k., Pakalviškių k., Starkų k., Smilgių k., Stirnėnų k., Kaušių k.

4.

Bebrininkų

Bebrininkų k., Piliūnų k., Parausių k., Talkiškių k., Žiūrių k.

5.

Ramoniškių

Ramoniškių k., Dabravolės k., Juodupių k., Kupreliškių k., Kupčiškių k., Strielčiškių k., Nadrausvės k., Vladiškių k., Oželių k., Pančekių k.

6.

Opšrūtų

Balčiūnų k., Balčiūniškių k., Leitmargių k., Opšrūtų k., Sarmačinų k., Švarpliškių k., Omentiškių k.

7.

Paežerių

Būdos k., Dumčių k., Gurbšilių k., Naudžių k., Paežerių k., Šačkų k., Visgirdų k., Smalinyčios k.

8.

Sausbalių

Sausbalių k., Gulbiniškių k., Jurkšų II k., Kalvų k., Šergalių k., Būdviečių k., Dugnų k., Jurgelių k., Penkvalakių k.

9.

Jurkšų

Beržnavienės k., Gabriškės k., Jurkšų I k., Juozūniškės k., Meistiškės k., Paprūdžių k., Pasodos k., Pinciškės k., Stainiškės k., Užprūdžių k., Varakiškės k., Vaitų k.

 

__________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

9 priedas

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMENOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas, gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius didesnis kaip 500

1.

Alvito

Alvito k., Maldėnų k., Kiršų k.

2.

Paežerių

Paežerių k., Uosių k., Osijos k.

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

3.

Čyčkų

Čyčkų k., Vaičlaukio k., Misviečių k., Kaukakalnio k.

4.

Klampučių

Klampučių k., Lankeliškių k., Šukių k., Kumečių II k., Obelupių k., Šapkinų k., Kunigiškių k., Gužučių k., Stolaukėlio k., Kumečių I k., Purviniškių k.

5.

Suvalkų

Suvalkų k., Stirniškių k., Beraginės k., Pašilių k., Vilkiškių k., Znočkų k., Baraučiznos k.

6.

Gudelių

Gudelių k., Matuliškių k., Masikvietiškio k., Varpininkų k., Vekeriotiškių k., Dvarkelių k., Majoriškių k., Kumelbalių k., Steponų k.

7.

Karalių

Karalių k., Vokiškėlių k., Navininkų k., Pagramdų k., Užbalių k., Baziliškių k.

8.

Didžiųjų Šelvių

Didžiųjų Šelvių k.

9.

Giedrių

Giedrių k.

10.

Kisiniškių

Kisiniškių k., Simanėliškių k., Viščiakaimio k.

11.

Patunkiškių

Patunkiškių k., Vanaginės k., Žvangučių k.

12.

Serdokų

Serdokų k.

13.

Pūstapėdžių

Pūstapėdžių k., Ožkabalių k., Didžiųjų Būdežerių k., Pavembrių k., Juodvario k.,

14.

Mažųjų Būdežerių

Mažųjų Būdežerių k.

 

______________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

10 priedas

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIRBALIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius didesnis kaip 500

1.

Virbalio miesto Šiaurės

S.Nėries g., Kauno g. , Laisvės g., Vytauto g., Maironio g. dalis, Žalgirio g., Vištyčio g. dalis, Kudirkos Naumiesčio g., Raudondvario g., Kalno g., F.Vaitkaus g., Gedimino g., Vilniaus g. dalis

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

2.

Virbalio miesto Pietų

J.Janonio g., Dariaus ir Girėno g., Vilniaus g. dalis, Vydūno g., Smėlio g., Maironio g. dalis, Vištyčio g. dalis, Sodų g., Birutės g., P.Vaičaičio g., Paviržupės g.,  Kapų g.  

3.

Virbalio Miesto Laukų

Virbalio Miesto Laukų k.

4.

Mažučių

Mažučių k., Santaros k.

5.

Dailučių

Dailučių k., Staugaičių k., Šeštinių k.

6.

Švitrūnų

Švitrūnų k., Bijotų k.

 

_________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

11 priedas

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIŠTYČIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

Seniūnaitijos gyventojų skaičius ne didesnis kaip 500

1.

Vištyčio

Vištyčio mstl.

2.

Girėnų

Girėnų k., Kaupiškių k., Galkiemio k.

3.

Naujininkų (45 gyventojai)

Naujininkų k., Padvarniškių k.

4.

Totorkiemio (199 gyventojai)

Totorkiemio k., Meiliūnų k., Rėčiūnų k., Dobilynių k., Liukių k., Nebūtkiemio k.

5.

Pavištyčio (303 gyventojai)

Pavištyčio k., Vištyčio Lauko I k., Vištyčio Lauko II k., Žirgėnų k., Čižiškių k., Janaukos k., Vartelių k., Pakalnių k., Pavartelių k., Bakšiškių k.

 

__________________

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. B-MP-73

12 priedas

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VILKAVIŠKIO MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

 

Eil.

Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas,

gyventojų skaičius

Seniūnaitijai priklausančios gyvenamosios vietovės ar jų dalys

1.

Vakarų

Žvejų g., Pietario g., V. Montvilos g., V. Kudirkos g., Vyturio g., Vilties g., Sūduvos g., P. Armino-Trupinėlio g., Miško g., Medžiotojų g., Vytauto g., Nepriklausomybės g., Kaštonų g., Paupio g., Kooperatininkų g., Naujakurių g., Radastų g., Šeimenos g., P. Jašinsko g., Kauno g., Vienybės g., Maironio g., Lauko g., Lobiškių g.., Tvenkinio g., Gluosnių g., Pušų g., Gandrų g., Šešupės g., M. Krupavičiaus g., S. Nėries g., Šiaurės g., Žemdirbių g., Serbentų g., Sodininkų g., Obelų g., Pakrantės g. Agrastų g., Jurginų g., Trumpoji g., Kastinės g., Narcizų g., Lelijų g., Ežero g., Kedrų g., Pienių g., Rudbalės g., Užtvankos g., Tuopų g., Ramunių g., Vijoklių g., Rausvės g., Širvintos g., Pramonės g., Šilkaičių g., Akmenų g., Burokų g., Našlaičių g., Pakrantės g., Saulėtekio g., Slėnio g., Žibučių g. 

2.

Pietų

Vytauto g., S. Daukanto g., Taikos g., Beržų g., Žalumynų g., Dariaus ir Girėno g., Kapų g., Rožių g., Liepų g., A. Baranausko g., Balandžių g., Gulbių g., Ajerų g., P. Vaičaičio g., Šermukšnių g., Saulės g., Nendrių g., Melioratorių g., J. Biliūno g., Vyšnių g., Slyvų g., Pumpurų g., Lakštingalų g., Tulpių g., Klevų g., Knygnešių g., Šaulių g., Vydūno g., P. Rimšos g., Zanavykų g., Rytų g., Vėjo g., Vieversių g., Šaltinio g., Šarkų g., Žiedų g., Pergalės g., Karklų g., Lazdynų g., Plukių g., Persikų g., Vairo g., Samanų g., Apynių g., Aviečių g., Bebrų g., Beržų g., Erelių g., Kmynų g., Kriaušiųg., Mėtų g., Pempių g., Pietų g., Sakalų g., Šilo g., Vaismedžių g., Vanagų g., Vyturių g.   

3.

Pietryčių

Rimgaudu g., K. Donelaičio g., Žalgirio g., M. Valančiaus g., P. Kriaučiūno g., P. Cvirkos g., J. Basanavičiaus g., Jazminų g., Alyvų g., Dzūkų g., Vytenio g., Pavasario g., Mindaugo g., Jaunimo g., Suvalkiečių g., Algirdo g., Draugystės g., B. Sruogos g. Vytauto g.

4.

Šiaurės rytų

Vysk. A. Karoso g., Kranto g., Šviesos g., Vilkaujos g., Sodų g., Rūtų g., Astrų g., J. Janonio g., Vilniaus g., Palangos g., Žemaitės g., Tylos g., Birutės g., Gimtinės g., Kovo 11-osios g., Gėlių g., Žilvičių g., Laisvės g., Paparčių g., Šiaurės g., Kranto g., Pilviškių g., Pievų g., Riešutų g., Šviesos g., Kadagių g., Kanų g., Gudelių g.

5.

Vakarų daugiabučių

Nepriklausomybės g., Lauko g., Vienybės g., Maironio g., Kauno g., S. Nėries g., S. Daukanto g., Šiaurės g., Pietario g.

6.

 

Rytų daugiabučių

 

Aušros g., Pilviškių g., Gedimino g., Kęstučio g., Šiaurės g., Vilniaus g., Vysk. A. Karoso g., J. Basanavičiaus g., Laisvės g., Vytauto g., Statybininkų g., Versnupių g.

 

_________________