Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2017 M. sausio 30 D. NUTARIMO NR. 1S-8 (2017) „DĖL UŽMOKESČIŲ UŽ PRANEŠIMŲ APIE KONCENTRACIJĄ IR PRAŠYMŲ LEISTI ATLIKTI ATSKIRUS KONCENTRACIJOS VEIKSMUS NAGRINĖJIMĄ DYDŽIŲ IR užmokesčių MOKĖJIMO tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. 1S-18 (2021)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, 17 straipsnio 5 dalimi, 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžio nustatymo kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 826 „Dėl atlyginimo už viešąsias ir administracines paslaugas dydžio nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, Konkurencijos taryba nutaria:

1.  Pakeisti užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 1S-8 (2017) „Dėl užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.    Pakeisti 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, už Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai teikiamo pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą Konkurencijos tarybai mokamas 11 000 eurų dydžio užmokestis.“

1.2.    Pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

2. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, už Konkurencijos tarybai teikiamo prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą Konkurencijos tarybai mokamas 3 300 eurų dydžio užmokestis.

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                          Šarūnas Keserauskas