LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ EKSPERTŲ GRUPĖS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 11 d. Nr. V-1654

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės personalinę sudėtį:

1.1. Sigita Burokienė – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų vaikų ligų gydytoja, Lietuvos pediatrų draugijos valdybos narė;

1.2. Viktorija Čepukienė – Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros Psichologijos mokslo krypties etikos komiteto vadovė, docentė;

1.3. Ieva Drėgvienė – Lietuvos pacientų forumo atstovė;

1.4. Jolanta Laukaitienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos gydytoja kardiologė, Lietuvos kardiologų draugijos narė;

1.5. Diana Ramašauskaitė – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centro vadovė, gydytoja akušerė ginekologė, Lietuvos akušerių ginekologų draugijos valdybos narė;

1.6. Dalia Marija Stančienė – Klaipėdos universiteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė;

1.7. Vesta Steiblienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto Palangos klinikos gydytoja psichiatrė-psichoterapeutė, Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos narė;

1.8. Ieva Stundienė – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centro gydytoja gastroenterologė, Lietuvos gastroentereologų draugijos narė;

1.9. Gvidas Urbonas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Bioetikos katedros vedėjas, docentas.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. V-1348 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės personalinės sudėties patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys