Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. 968
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Valstybės rinkliava už pasienio kontrolės punktuose teikiamas paslaugas, jeigu nesumokėta anksčiau, sumokama mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, aptarnaujančioje minėtus punktus, arba mokėjimo kortele, jeigu muitinės įstaigoje, esančioje pasienio kontrolės punkte, sudarytos sąlygos atlikti mokėjimus mokėjimo kortele. Jeigu pasienio kontrolės punktuose mokėjimo paslaugų teikėjo nėra, valstybės rinkliava gali būti sumokama ir grynaisiais pinigais Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Valstybės rinkliavos už institucijų skubos tvarka teikiamas paslaugas, nurodytas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, sumokėjimą patvirtina asmenų pateiktos mokėjimo nurodymų kopijos su mokėjimo paslaugų teikėjų žymomis arba kvitai.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius