LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.751 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. XIII-2863

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6.751 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.751 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo dienos grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už organizuotą turistinę kelionę, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Turizmo įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią organizuotą turistinę kelionę kompensavimo šiame įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šis įstatymas taikomas ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytoms organizuotų turistinių kelionių sutartims, pagal kurias neįvyko organizuotos turistinės kelionės dėl Turizmo įstatymo 171 straipsnio 1 dalyje nurodytų apribojimų, taikytų iki šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda