ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. T3-76

Šilalė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje 2016 m. gruodžio 14 d. teikimą Nr. 6-53 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ ir į Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje 2016 m. gruodžio 23 d. potvarkį „Dėl Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje 2016 m. gruodžio 14 d. teikimo Nr. 6-53 įvykdymo termino nustatymo“:

1. S u d a r a u Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto rengimo darbo grupę:

1.1. Jonas Gudauskas    Šilalės rajono savivaldybės meras, darbo grupės vadovas;

1.2. Vaida Girskienė Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretorė, darbo grupės narė;

1.3. Valdemaras Jasevičius Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, darbo grupės narys;

1.4. Loreta Kalnikaitė Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė, darbo grupės narė;

1.5. Regina Kvederienė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė, darbo grupės narė;

1.6. Algirdas Meiženis Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys, darbo grupės narys;

1.7. Gintas Navardauskas Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys, darbo grupės narys;

1.8. Virginijus Noreika Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys, darbo grupės narys;

1.9. Raimundas Vaitiekus Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, darbo grupės narys.

2. P a v e d u darbo grupei iki 2017 m. sausio 17 d. parengti ir pateikti merui Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projektą.

3. Į p a r e i g o j u paskelbti šį potvarkį Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                          Jonas Gudauskas