LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR. V‑976 „DĖL SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 8 d. Nr. V-1028

Vilnius

 

 

Pakeičiu Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“:

1Pakeičiu 1 priedo lentelę „Sunkiosios atletikos sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai dvikovėje pagal pasiektą rezultatą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

SUNKIOSIOS ATLETIKOS SPORTO ŠAKOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI DVIKOVĖJE PAGAL PASIEKTĄ REZULTATĄ VARŽYBOSE

Lytis

Amžiaus grupė

Svorio kategorija

Meistriškumo pakopų rodikliai (toliau – MP)

MP 11

MP 21

MP 31

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

MP 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vyrai

Suaugusieji

55 kg

225

210

167

131

115

100

90

70

61 kg

245

225

180

141

125

110

96

75

67 kg

260

245

200

151

132

120

102

80

73 kg

275

260

212

163

140

128

108

87

81 kg

305

275

225

173

148

137

115

92

89 kg

325

290

240

183

155

145

121

98

96 kg

345

305

260

193

160

152

126

102

102 kg

360

330

277

205

163

158

130

107

109 kg

375

345

290

216

170

165

134

112

+109 kg

390

355

315

228

182

172

137

115

Jaunimas
iki 20 m.

55 kg

225

210

162

126

110

95

85

65

61 kg

245

225

175

136

120

105

91

70

67 kg

260

245

195

141

127

115

97

75

73 kg

275

260

207

153

135

123

103

82

81 kg

305

275

220

168

143

132

110

87

89 kg

325

290

235

175

150

140

116

93

96 kg

345

305

255

188

155

147

121

97

102 kg

360

330

272

200

158

153

125

103

109 kg

375

345

290

211

165

160

129

107

+109 kg

390

355

310

223

177

167

132

110

Jauniai
iki 17 m.

50 kg

195

170

142

114

100

85

71

62

55 kg

210

184

153

123

108

92

76

67

61 kg

225

198

165

132

115

100

83

72

67 kg

240

211

176

140

124

106

87

77

73 kg

253

222

185

150

130

112

93

81

81 kg

268

238

195

160

139

119

98

86

89 kg

280

249

210

175

145

124

102

90

96 kg

290

258

220

190

150

128

106

93

102 kg

296

265

225

205

164

132

109

95

+102 kg

315

274

245

220

173

140

115

97

Jauniai
iki 15 m.

34 kg

-

-

-

-

-

50

47

45

38 kg

-

-

-

-

63

57

52

50

42 kg

-

-

-

83

69

63

57

55

46 kg

-

-

-

90

75

68

63

60

49 kg

150

140

125

97

81

74

68

65

55 kg

164

151

135

104

87

79

73

69

58 kg

173

160

140

110

92

83

74

73

61 kg

185

174

146

115

96

87

80

77

67 kg

195

189

153

120

100

91

83

80

73 kg

215

205

160

127

106

96

90

86

81 kg

220

210

165

131

109

99

93

88

89 kg

230

218

171

136

113

104

97

91

96 kg

235

225

180

142

116

108

101

93

102 kg

240

230

187

147

120

112

103

96

+102 kg

245

235

197

154

126

116

107

100

Jaunučiai
iki 13 m.

31 kg

-

-

-

-

-

46

40

38

34 kg

-

-

-

-

-

47

43

41

38 kg

-

-

-

-

60

54

49

47

42 kg

-

-

-

78

66

60

55

51

46 kg

-

-

-

85

73

65

60

55

49 kg

146

142

112

92

78

71

64

59

55 kg

160

152

120

97

84

75

68

63

58 kg

169

160

132

105

88

80

72

67

61 kg

181

186

145

111

92

84

76

71

67 kg

190

190

151

116

96

88

80

75

73 kg

205

197

157

121

100

92

84

79

76 kg

215

205

167

131

105

96

88

83

+76 kg

225

210

175

137

110

100

92

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moterys

Suaugusiosios

42 kg

-

102

95

79

70

55

45

40

45 kg

150

112

105

86

77

60

50

44

49 kg

163

121

112

95

81

66

55

48

55 kg

175

130

120

102

87

74

60

50

59 kg

185

137

130

108

92

82

65

54

64 kg

195

145

137

116

97

88

70

58

71 kg

212

152

145

125

102

93

75

61

76 kg

220

160

152

135

108

99

80

65

81 kg

227

170

161

144

114

104

85

70

87 kg

236

181

170

157

122

111

91

80

+87 kg

245

190

180

165

130

115

96

81

Jaunės
iki 17 m.

38 kg

-

-

82

67

59

47

37

33

42 kg

-

99

92

76

67

52

42

37

45 kg

145

109

102

83

74

57

47

41

49 kg

158

118

109

92

78

63

52

45

55 kg

167

126

116

98

84

70

56

46

59 kg

177

132

126

104

88

78

61

50

64 kg

186

141

133

112

93

84

66

54

71 kg

206

148

141

121

98

89

70

57

76 kg

213

155

147

130

103

94

75

60

81 kg

217

165

156

139

109

99

80

65

+81 kg

235

175

164

150

116

105

85

77

Pastaba. 1 – Meistriškumo pakopų rodikliai gali būti pasiekti tik varžybose, įtrauktose į Tarptautinės sunkiosios atletikos arba Europos sunkiosios atletikos federacijos varžybų kalendorius.“

 

2Pakeičiu 1 priedo lentelę „Šaudymo sporto šakos kulkinio šaudymo disciplinos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

ŠAUDYMO SPORTO ŠAKOS KULKINIO ŠAUDYMO DISCIPLINOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

 

Eil. Nr.

 

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

 

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

 

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali arba komandinė rungtis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

Olimpinės žaidynės

1–24

 

D 2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–24

1–16

D 2

D 2

 

 

 

 

 

 

3.

Europos čempionatas

1–12

1–8

13–24 3

9–16 3

 

 

 

 

 

 

4.

Pasaulio taurės varžybos

1–12

1–8

13–24 3

9–16 3

D 2

D 2

 

 

 

 

5.

Pasaulio taurės finalinės varžybos

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pasaulio studentų universiada

1–6

1–3

7–12

4–6

13–24 2

7–12 2

 

 

 

 

7.

Tarptautinės varžybos1

 

 

1–3

1

4–8 3

2–4 3

 

 

 

 

8.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1–6

1–3

7–12

4–6

9–16 2

7–12 2

 

 

 

 

9.

Europos jaunimo čempionatas

1–3

1

4–6

2–3

7–12 2

4–8 2

 

 

 

 

10.

Europos jaunimo lygos komandinis čempionatas

 

 

 

 

 

1-8

 

 

 

 

11.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

 

 

 

1–6 4

1–6 4

7–12 3

 

 

 

12.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

 

1–3

1–3

4–6 3

4–6 3

7–12 2

 

 

 

13.

Pasaulio jaunių čempionatas

 

 

1–3

1–3

4–6 3

4–6 3

7–24 2

 

 

 

14.

Europos jaunių čempionatas

 

 

1

1

2–4

2–4

5–18 3

 

 

 

15.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

 

1

1

2–4

2–4

5–18 3

 

 

 

16.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

 

 

1

1

2–6 4

7–12 3

 

 

17.

Lietuvos Respublikos čempionatas

 

 

 

 

1–2 4

1–2 4

3–6 3

 

 

 

18.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

 

 

 

 

1 4

1 4

2–3 3

4–6 2

 

 

19.

Lietuvos studentų čempionatas

 

 

 

 

 

 

1–3 4

4–6 3

 

 

20.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

1–4 4

5–8 3

 

 

21.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

1–2 4

3–6 3

 

 

22.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

 

1–6 3

7–12 2

 

23.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

 

 

1–6 3

 

 

Pastabos:

D – dalyvavimas;

1 – varžybos, įtrauktos į Tarptautinės šaudymo federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 6 valstybių atstovai;

2 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4 – aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių.“

 

3. Pakeičiu 1 priedo lentelę „Šaudymo sporto šakos kulkinio šaudymo disciplinos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal pasiektą rezultatą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

ŠAUDYMO SPORTO ŠAKOS KULKINIO ŠAUDYMO DISCIPLINOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL PASIEKTĄ REZULTATĄ VARŽYBOSE

Lytis

Ginklo rūšis

Nuotolis

Rungtis

Mato

vienetai

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 4

MP 5

MP 6

1

2

3

4

6

7

8

9

Vyrai

Pneumatinis

šautuvas

(toliau – PŠ)

10 m

PŠ–10

PŠ–20

PŠ–30

PŠ–40

PŠ–60

PŠ–10+10BT

PŠ–20+20BT

PŠ–30+30BT

PŠ–40m BT

MIX PŠ 40+40

MIX PŠ 30+30

taškai

282/290,1

375/385,5

560/576,0

360

545

350

764

571,4

182/187,0

270/279,0

360/372,0

535/550,0

166

330

490

310

724

543,0

76/79,5

150/156,8

220/229,5

300/314,0

150

300

Pneumatinis

pistoletas

(toliau –PP)

10 m

2 PP–10

PP–20

PP–30

PP–40

PP–60

MIX PP 40+40

MIX PP 30+30

taškai

267

362

546

720

540

165

248

340

525

670

502

70

142

210

290

Mažo kalibro šautuvas

(toliau –MŠ)

25 m

MŠ–10

taškai

90

50 m

MŠ–2x10

MŠ–3x10

MŠ–3x20

MŠ–3x40

MŠ–10

MŠ–20

MŠ–30

MŠ–60

MŠ–20 BT

MŠ–10+10BT

MŠ–20+20BT

MŠ–30+30BT

MŠ–40mBT

taškai

272

550

1110

287/294,0

578/595,0

360

555

360

175

260

530

1050

184/189,0

276/285,0

562/576,0

170

340

530

340

150

210

85/86,5

168/172,0

250/257,0

160

150

295

290

Mažo kalibro pistoletas

(toliau –MP)

25m

MP–10

MP–20

MP–30 (3 s)

MP–30–N

MP–30+30

MP–G 20 (8, 6 s)

MP–G 30 (8, 6, 4 s)

MP–G 60 (8, 6, 4 s)

taškai

277

275

552

270

545

178

272

268

520

264

530

78

162

260

248

164

230

50m

MP–L 20

MP–L 30

MP–L 40

MP–L 60

taškai

255

340

520

155

235

320

480

145

215

280

Moterys

Pneumatinis

šautuvas

10 m

PŠ–10

PŠ–20

PŠ–30

PŠ–40

PŠ–60

 

PŠ–BT 10+10

PŠ–BT 20+20

PŠ–BT 40m

MIX PŠ 40+40

MIX PŠ 30+30

taškai

275/283,5

368/378,5

553/569,0

 

335

320

764

571,4

165/170,0

248/258,5

345/352,0

538/550,0

 

300

290

724

543

70/73,5

145/149,5

220/229,5

290/310,5

 

140

280

Mažo kalibro šautuvas

25 m

MŠ–10

 

87

50 m

MŠ 2x10

MŠ–3x10

MŠ–3x20

MŠ–3x40

MŠ–10

MŠ–20

MŠ–30

MŠ–60

taškai

270

540

1082

284

587

170

257

515

1032

182

273

567

147

215

82

165

245

Pneumatinis pistoletas

10 m

PP–10

PP–20

PP–30

PP–40

PP-60

MIX PP 40+40

MIX PP 30+30

taškai

270

358

538

720

540

160

245

330

493

670

502

68

140

205

285

Mažo kalibro pistoletas

25 m

MP–10

MP–20

MP–30 (3s)

MP–30–N

MP–30+30

taškai

280

275

545

175

270

263

505

75

160

258

245

 

4.  Pakeičiu 1 priedo lentelę „Šaudymas (šaudymas į skrendančius taikinius)“ ir ją išdėstau taip:

ŠAUDYMAS (ŠAUDYMAS Į SKRENDANČIUS TAIKINIUS)

 

Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Berniukai, vaikinai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

MP 6

MP 5

MP 4

MP 3

MP 2

MP 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pradinio rengimo

1

12–15

12–15

6

 

 

 

 

 

 

7

2

13–16

13–16

6 1

 

 

 

 

 

 

9

Meistriškumo ugdymo

1

13–16

13–16

7 1

4

 

 

 

 

 

12

2

14–17

14–17

7

3

4

 

 

 

 

14

3

15–18

15–18

7

1

6

 

 

 

 

16

4

15–18

15–18

7

 

6

1

 

 

 

18

5

16 ir vyresnės

16 ir vyresni

6

 

3

3

 

 

 

20

Meistriškumo tobulinimo

1

16 ir vyresnės

16 ir vyresni

5

 

1

4

 

 

 

24

2

17 ir vyresnės

17 ir vyresni

4

 

 

3

1

 

 

28

3

17 ir vyresnės

17 ir vyresni

4

 

 

2

2

 

 

32

Aukšto meistriškumo

17 ir vyresnės

17 ir vyresni

2

 

 

 

1

1

 

32

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

2

 

 

 

 

1

1

36

Pastaba. 1 – 5 sportininkai dalyvavo 2 varžybose.“

 

5Pakeičiu 1 priedo lentelę „Šaudymo sporto šakos šaudymo į skrendančius taikinius disciplinos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

ŠAUDYMO SPORTO ŠAKOS ŠAUDYMO Į SKRENDANČIUS TAIKINIUS DISCIPLINOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

Eil. Nr.

 

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

 

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

 

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali rungtis

Komandinė rungtis

Individuali arba komandinė rungtis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

Olimpinės žaidynės

1–24

 

D 2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–24

1–16

D 2

D 2

 

 

 

 

 

 

3.

Europos čempionatas

1–12

1–8

13–24 3

9–16 3

 

 

 

 

 

 

4.

Pasaulio taurės varžybos

1–12

1–8

13–24 3

9–16 3

D 2

D 2

 

 

 

 

5.

Pasaulio taurės finalinės varžybos

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pasaulio studentų universiada

1–6

1–3

7–12

4–6

13–24 2

7–12 2

 

 

 

 

7.

Tarptautinės varžybos1

 

 

1–3

1

4–8 3

2–4 3

 

 

 

 

8.

Pasaulio jaunimo čempionatas

1–3

1–3

4–6

4–6

7–122

7–12 2

 

 

 

 

9.

Europos jaunimo čempionatas

1

1

2–6

2–3

7–12 2

4–8 2

 

 

 

 

10.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

 

 

 

1–6 4

1–6 4

7–12 3

 

 

 

11.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

 

1–3

1–3

4–6 3

4–6 3

7–12 2

 

 

 

12.

Pasaulio jaunių čempionatas

 

 

1–3

1–3

4–6 3

4–6 3

7–24 2

 

 

 

13.

Europos jaunių čempionatas

 

 

1

1

2–4

2–4

5–18 3

 

 

 

14.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

 

1

1

2–4

2–4

5–18 3

 

 

 

15.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

 

 

1

1

2–6 4

7–12 3

 

 

16.

Lietuvos Respublikos čempionatas

 

 

 

 

1–2 4

1–2 4

3–6 3

7–12 3

 

 

17.

Lietuvos Respublikos taurės varžybos

 

 

 

 

1 4

1 4

2–3 3

4–6 2

 

 

18.

Lietuvos studentų čempionatas

 

 

 

 

 

 

1–3 4

4–6 3

 

 

19.

Lietuvos Respublikos jaunimo čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

1–4 4

5–8 3

 

 

20.

Lietuvos Respublikos jaunių čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

1–2 4

3–6 3

 

 

21.

Lietuvos Respublikos jaunučių čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

 

1–6 3

7–12 2

 

22.

Lietuvos Respublikos vaikų čempionatai, žaidynės

 

 

 

 

 

 

 

 

1–6 3

 

 

Pastabos:

D – dalyvavimas

1 – varžybos, įtrauktos į Tarptautinės šaudymo federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 6 valstybių atstovai;

2 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių;

4 – aplenkti 75 proc. varžybų dalyvių.“

 

6Pakeičiu 1 priedo lentelę „Šaudymo sporto šakos šaudymo į skrendančius taikinius disciplinos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal pasiektą rezultatą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

 

ŠAUDYMO SPORTO ŠAKOS ŠAUDYMO Į SKRENDANČIUS TAIKINIUS DISCIPLINOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL PASIEKTĄ REZULTATĄ VARŽYBOSE

Lytis

Rungtis

Pratimas

Šūvių skaičius

Mato

vienetai

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 4

MP 5

MP 6

1

2

4

5

6

7

8

9

Vyrai

Tranšėjinė aikštelė

TR15

TR25

TR50

TR-75

TR100

TR125

15

25

50

75

100

125

Pataikymai

39

58

77

107

16

31

46

61

75

8

13

25

37

49

60

Apvali aikštelė

SK15

SK25

SK50

SK75

SK100

SK125

15

25

50

75

100

125

Pataikymai

40

59

78

110

16

32

47

62

77

8

13

26

38

50

62

Dupletų šaudymas

DT30

DT60

DT90

DT120

DT150

30

50

100

150

200

Pataikymai

41

61

81

101

18

34

50

66

82

15

29

43

57

71

Moterys

Tranšėjinė aikštelė

TR15

TR25

TR50

TR75

TR100

TR125

15

25

50

75

100

125

Pataikymai

435

52

68

83

13

25

37

47

58

5

8

215

22

30

37

Apvali aikštelė

SK15

SK25

SK50

SK75

SK100

SK125

15

25

50

75

100

125

Pataikymai

36

53

70

85

13

25

37

47

58

5

8

15

22

30

37

Dupletų šaudymas

DT30

DT60

DT90

DT120

30

60

90

120

Pataikymai

36

53

70

29

43

57

12

23

34

45

MIX

Tranšėjinė aikštelė

TRMIX

150

Pataikymai

112

83

59

Apvali aikštelė

SKMIX

100

Pataikymai

76

57

41

 

7.  Pakeičiu 1 priedo lentelę „Krepšinio sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“ ir ją išdėstau taip:

 

KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

 

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Olimpinės žaidynės

D

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio čempionatas

1–12

13–18

 

 

 

 

3.

Europos čempionatas

1–12

13–24

 

 

 

 

4.

Pasaulio studentų universiada

1–3

4–6 3

 

 

 

 

5.

Tarptautinės varžybos1

1

2–4 3

 

 

 

 

6.

Lietuvos suaugusiųjų čempionatas

 

1–5

6–14

15–30

 

 

7.

Pasaulio jaunimo (U19) čempionatas, jaunimo olimpinės žaidynės

1

2–8

9–16

 

 

 

8.

Europos jaunimo (U20) čempionatas

1

2–8

9–16

 

 

 

9.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

 

1–4 4

5–8 3

 

 

10.

Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės

 

1–4

5–8

9–16

 

 

11.

Pasaulio jaunių (U17) čempionatas

 

1–4

5–8

9–16

 

 

12.

Europos jaunių (U18) čempionatas

 

1–3

4–8

9–16

 

 

13.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

1–3 4

4–6 3

D

 

14.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

 

1–3

4–6

D

 

15.

Europos jaunučių (U16) čempionatas

 

 

1–8

9–16

D

 

16.

Tarptautinės jaunučių (U16) varžybos1

 

 

1–3

4–6

D

 

17.

Tarptautinės jaunučių (U15) varžybos2

 

 

1–2

3–4

D

 

18.

Tarptautinės vaikų (U14) varžybos2

 

 

 

1–2

3–4

D

19.

Lietuvos jaunimo (U19) čempionatas

 

 

1–4

5–12

D

 

20.

Lietuvos jaunių (U18) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

1–3

4–12

13–20

D3

21.

Lietuvos jaunių (U17) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

1–3

4–12

13–20

D3

22.

Lietuvos jaunučių (U16) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

1–8

9–20

D3

23.

Lietuvos jaunučių (U15) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

1–8

9–20

D3

24.

Lietuvos vaikų (U14) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

 

1–16

D3

25.

Lietuvos vaikų (U13) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

 

1–16

D3

26.

Lietuvos vaikų (U12 ir jaunesni) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

 

1–8

D3

 

 

Pastabos:

D – dalyvavimas;

1 – varžybos, įtrauktos į Tarptautinės krepšinio federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 6 valstybių rinktinės;

2 – varžybos, įtrauktos į Lietuvos krepšinio federacijos varžybų kalendorių, kai dalyvauja ne mažiau kaip 4 valstybių rinktinės;

3 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

4 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių.“

 

8Papildau 1 priedą lentele „Krepšinis 3x3“:

 

KREPŠINIS 3X3

Ugdymo programos etapai

Ugdymo programos etapo metai

Ugdytinių amžius (metai)

Ugdytinių skaičius grupėje

Kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę

Mergaitės, merginos

Berniukai, vaikinai

Iš viso

Iš jų – pasiekusių Meistriškumo pakopos (MP) rodiklius

MP 6

MP 5

MP 4

MP 3

MP 2

MP 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pradinio rengimo

1

7–9

7–9

8

 

 

 

 

 

 

7

2

9–11

9–11

81

 

 

 

 

 

 

8

Meistriškumo ugdymo

1

10–13

10–13

81

 

 

 

 

 

 

10

2

11–17

11–17

8

 

 

 

 

 

 

10

3

12–17

12–17

8

4

1

 

 

 

 

12

4

13–17

13–17

8

4

1

 

 

 

 

12

arba

 

 

1

 

 

 

5

14–17

14–17

8

4

1

 

 

 

 

12

arba

 

 

1

 

 

 

Meistriškumo tobulinimo

1

15–18

15–18

6

 

4

1

 

 

 

14

arba

 

 

 

1

 

 

2

16–18

16–18

6

 

4

2

 

 

 

14

arba

 

 

 

1

 

 

3

17 ir vyresnės

17 ir vyresni

6

 

 

4

2

 

 

14

arba

 

 

 

 

1

 

Aukšto meistriškumo

17 ir vyresnės

17 ir vyresni

6

 

 

4

1

1

 

16

arba

 

 

1

1

1

 

18 ir vyresnės

18 ir vyresni

6

 

 

4

1

1

 

16

arba

 

 

1

1

1

1

Pastaba: 1 6 sportininkai dalyvavo ne mažiau kaip 2 varžybose.“

 

9.         Papildau 1 priedą lentele „Krepšinio 3x3 sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai pagal užimtą vietą varžybose“:

KREPŠINIO 3X3 SPORTO ŠAKOS SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

Eil. Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų (MP) rodikliai

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Olimpinės žaidynės

D

 

 

 

 

 

2.

Pasaulio taurė

1–8

9–20

 

 

 

 

3.

Europos taurė

1–8

9–12

D

 

 

 

5.

Europos žaidynės

 

D

 

 

 

 

6.

Tarptautinės varžybos1

1

2–4 3

 

 

 

 

7.

U23 Pasaulio taurė

1

2–12

13-20

 

 

 

8.

U23 Tautų lyga

1

2–8

D

 

 

 

7.

Tarptautinės jaunimo varžybos1

 

 

1–3 3

4–8 2

 

 

9.

Jaunimo olimpinės žaidynės

 

1–4

5–8

9–20

 

 

10.

U18 pasaulio taurė

 

1–4

5–8

9–20

 

 

11.

U17 pasaulio taurė

 

1–4

5–8

9–20

 

 

12.

U18 Europos taurė

 

1–3

4–8

9–12

D

 

13.

U17 Europos taurė

 

1–3

4–8

9–12

D

 

14.

Tarptautinės jaunių varžybos1

 

 

1–3 3

4–82

 

 

15.

Lietuvos suaugusiųjų čempionatas Elito grupė

 

1–3

4–12

D2

 

 

16.

Lietuvos jaunimo (U19) čempionatas

 

 

1–4

5–12

D

 

18.

Lietuvos jaunių (U18) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

1–4

5–12

13–20

D2

19.

Lietuvos jaunių (U17) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

1–4

5–12

13–20

D2

20.

Lietuvos jaunučių (U16) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

1–12

13–20

D2

21.

Lietuvos jaunučių (U15) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

1–12

13–20

D2

22.

Lietuvos vaikų (U14) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

 

1–20

D2

23.

Lietuvos vaikų (U13) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

 

1–20

D2

24.

Lietuvos vaikų (U12 ir jaunesni) moksleivių krepšinio čempionatas

 

 

 

 

1–20

D2

Pastabos:

D – dalyvavimas;

1 – varžybos, įtrauktos į Tarptautinės krepšinio federacijos varžybų kalendorių, kai rungtyje dalyvauja ne mažiau kaip 6 valstybių rinktinės;

2 – aplenkti 25 proc. varžybų dalyvių;

3 – aplenkti 50 proc. varžybų dalyvių.“

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                                Algirdas Monkevičius