LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VYTAUTO JUOZAPAIČIO, JURGITOS ŠIUGŽDINIENĖS, VILIJOS TARGAMADZĖS IR KĘSTUČIO VILKAUSKO DALYVAVIMO EUROPOS PARLAMENTO KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO RENGIAMAME TARPPARLAMENTINIAME POSĖDYJE

 

2023 m. lapkričio 8 d. Nr. SV-S-1171

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininką Vytautą Juozapaitį, Seimo narius Jurgitą Šiugždinienę, Viliją Targamadzę ir Kęstutį Vilkauską 2023 m. lapkričio 26–29 d. dalyvauti Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto rengiamame tarpparlamentiniame posėdyje „Europos pilietiškumo ugdymas“ Briuselyje (Belgijos Karalystė).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja (ES) Justina Paukštė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidasSeimo komitetų dalyvavimui pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentiniuose ir Europos Parlamento rengiamuose susitikimuose skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen