LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242

93 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. balandžio 17 d. Nr. XII-839

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

Papildyti 93 straipsnį 17 dalimi:

17. Vyriausybė iki 2014 m. liepos 1 d. reorganizuoja Vilniaus universiteto Onkologijos institutą į valstybinį mokslinių tyrimų institutą – Nacionalinį vėžio institutą, į kurio sudėtį įtraukta klinika.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė