LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 90 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1463

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 90 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 90 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Rinkėjo balsavimas už atlygį ar siūlymasis balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė