herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-75 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 31 d.  Nr. T-221

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Joniškio verslininkų asociacijos 2019 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. 2 „Dėl naujo nario delegavimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Antikorupcijos komisijos, sudarytos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“ (su pakeitimu, padarytu 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-166), sudėtį: vietoj „Audronė Budreckienė, Joniškio verslininkų asociacijos narė“ įrašyti „Vytautas Radžvilas, Joniškio verslininkų asociacijos narys“.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                     Vaida Aleknavičienė