LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 479, 480 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-922

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 479 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 479 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

479 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme nustatytos informacijos teikimo pareigos atlikimo pažeidimai

1. Informacijos apie kibernetinius incidentus ir taikytas kibernetinių incidentų valdymo priemones nepateikimas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones nepateikimas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Informacijos, reikalingos vertinti viešųjų ryšių tinklų, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir (arba) elektroninės informacijos prieglobos paslaugų kibernetinio saugumo būseną, nepateikimas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui arba šios informacijos pateikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Informacijos apie kibernetinius incidentus, galimai turinčius nusikalstamos veikos požymių, nepateikimas Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

5. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 480 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 480 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teisėtų Nacionalinio kibernetinio saugumo centro nurodymų, susijusių su kibernetinio saugumo užtikrinimu, neįvykdymas laiku

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 480 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nustatytų organizacinių ir techninių reikalavimų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai arba elektroninės informacijos prieglobos paslaugų kibernetiniam saugumui užtikrinti nesilaikymas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 3, 4 dalyse, 791, 147 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 476 straipsniuose, 496 straipsnio 3 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos – dėl šio kodekso 82, 83 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 479 straipsnio 2, 5 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46) Nacionalinio kibernetinio saugumo centro – 479 straipsnio 1, 3, 5 dalyse, 480, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

4. Pakeisti 589 straipsnio 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49) policijos – dėl šio kodekso 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2 dalyse, 282, 290, 306, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474 straipsniuose, 479 straipsnio 4, 5 dalyse, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalyse, 507, 508, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 538, 539, 540, 541 straipsniuose, 542 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 543, 546, 553 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė