LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKRAŠČIUOSE „MIESTO LAIKRAŠTIS“ IR „SUVALKIETIS“ PUBLIKUOTO STRAIPSNIO „MARIJAMPOLĖS VERSLININKŲ DOVANA MIESTIEČIAMS –

200 LITRŲ DEZINFEKCINIO SKYSČIO“

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. Sp-77

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. gegužės 21 d. pažymą Nr. 3-46 (1.2) „Dėl laikraščiuose „Miesto laikraštis“ ir „Suvalkietis“ publikuoto straipsnio „Marijampolės verslininkų dovana miestiečiams – 200 litrų dezinfekcinio skysčio“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti, kad 2020 m. kovo 27 d. laikraštyje „Miesto laikraštis“ ir 2020 m. kovo 28 d. laikraštyje „Suvalkietis“ publikuotas straipsnis „Marijampolės verslininkų dovana miestiečiams – 200 litrų dezinfekcinio skysčio“ yra Lietuvos Respublikos Seimo nario Dainiaus Gaižausko politinė reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė