LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AUŠRINĖS ARMONAITĖS SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYROSE SKLEIDŽIAMOS NEPAŽYMĖTOS POLITINĖS REKLAMOS

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. Sp-174

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. pažymą Nr. 3-78 (1.2) „Dėl Aušrinės Armonaitės socialinių tinklų paskyrose skleidžiamos nepažymėtos politinės reklamos“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti politine reklama Aušrinės Armonaitės socialinių tinklų paskyrose neatlygintinai paskelbtus įrašus:

1.1. 2020 m. gegužės 18 d. socialinio tinklo Facebook politiko paskyroje kvietimą reitinguoti Laisvės partijos kandidatų į Seimo rinkimus sąrašą;

1.2. 2020 m. gegužės 25 d. socialinio tinklo Facebook asmeninėje paskyroje kvietimą paremti Laisvės partijos politinę kampaniją;

1.3. 2020 m. birželio 13 d. socialinio tinklo Facebook asmeninėje paskyroje apie Laisvės partijos suvažiavimą;

1.4. 2020 m. birželio 30 d. vaizdo įrašą platformoje TikTok;

1.5. 2020 m. liepos 26 d. socialinio tinklo Facebook asmeninėje paskyroje apie Laisvės partijos galimybes artėjančiuose rinkimuose.

2. Nepripažinti politine reklama 2020 m. liepos 22 d. Aušrinės Armonaitės socialinio tinklo Facebook asmeninėje paskyroje neatlygintinai paskelbto įrašo apie Registrų centro užliejimą.

3. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytus įrašus nuo jų paskelbimo iki pažymėjimo po Vyriausiosios rinkimų komisijos kreipimosi datos paslėpta politine reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė