LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 170 „DĖL PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 24 d. Nr. 4-484

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą“ 2 punktu ir įgyvendindamas 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles:

2.1. Pakeičiu 4.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.1 Plataus vartojimo skalbinių ploviklis (toliau – skalbiklis) – kaip ši sąvoka apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių su visais pakeitimais 2 straipsnio 1a dalyje.“

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 22.1 papunktį.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                             Aušrinė Armonaitė