LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.

BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-210 „DĖL VIETOVIŲ, ATITINKANČIŲ GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS KRITERIJUS, SĄRAŠO, SKIRTO PATEIKTI EUROPOS KOMISIJAI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 17 d. Nr. D1-752

Vilnius

Pakeičiu Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“:

 

1.   Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

„46

Dubysos vidurupis ir žemupys

2722,4

Jurbarko r., Kauno r., Kelmės r., Raseinių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (28 priedas)

6120 Karbonatinių smėlynų pievos

3,7

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos

105,4

 

 

 

 

 

6270 Rūšių turtingi smilgynai

90,4

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

1,4

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

12,4

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

37,5

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

153,7

 

 

 

 

 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

0,3

 

 

 

 

 

7220 Šaltiniai su besiformuojančiais tufais

1,5

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

16,2

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

229,9

 

 

 

 

 

9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų

1,0

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

60,1

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

227,5

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

18,12

 

 

 

 

 

91F0 Paupių guobynai

0,1

 

 

 

 

 

Baltijos lašiša

 

 

 

 

 

 

Kartuolė

 

 

 

 

 

 

Mažoji nėgė

 

 

 

 

 

 

Ovalioji geldutė

 

 

 

 

 

 

Paprastasis kirtiklis

 

 

 

 

 

 

Paprastasis kūjagalvis

 

 

 

 

 

 

Pleištinė skėtė

 

 

 

 

 

 

Ūdra

 

 

 

 

 

 

Kraujalakinis melsvys

20,7

 

 

 

 

 

Dvijuostė nendriadusė

11,5“.

 

2.   Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:

„109

Labūnavos miškas

984

Kėdainių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (66 priedas)

6270 Rūšių turtingi smilgynai

1,5

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

26,0

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

13,8

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

25,9

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

2,1

 

 

 

 

 

Baltamargė šaškytė

21,6

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas

0,01

 

 

 

 

 

Kraujalakinis melsvys

0,2.

 

3.   Pakeičiu 242 punktą ir jį išdėstau taip:

„242

Veisiejų regioninis parkas

2822

 

Lazdijų r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (151 priedas)

2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės

0,5

 

 

 

 

 

3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis

177,0

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos

0,6

 

 

 

 

 

6530 Miškapievės

0,4

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

1,6

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

27,1

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

5,9

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

127,4

 

 

 

 

 

9160 Skroblynai

3,7

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

1,0

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

40,6

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

111,2

 

 

 

 

 

91T0 Kerpiniai pušynai

13,9

 

 

 

 

 

Šarvuotoji skėtė

2,7“.

 

4.   Pakeičiu 300 punktą ir jį išdėstau taip:

„300

Barupės slėniai

84

Kėdainių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (379 priedas)

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

2,9

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

2,3

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

36,3

 

 

 

 

 

Kraujalakinis melsvys

0,6“.

 

5.   Pakeičiu 414 punktą ir jį išdėstau taip:

„414

Lapynų apylinkės

869

Šilutės r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (380 priedas)

3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

0,6

 

 

 

 

 

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

0,1

 

 

 

 

 

6270 Rūšių turtingi smilgynai

10,7

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

2,2

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

5,3

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

141,4

 

 

 

 

 

9190 Sausieji ąžuolynai

18,4

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

7

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

11,8“.

 

6.   Pakeičiu 502 punktą ir jį išdėstau taip:

„502

Kantaučių apylinkės

217

Plungės r., Telšių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (333 priedas)

6270 Rūšių turtingi smilgynai

85,1

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

30,3

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

3,7

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

5,4

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

1,8“.

 

 

 

 

 

7.   Papildau 547 punktu:

„547

Anykštos apylinkės

273

Anykščių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (381 priedas)

3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

7,4*

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

16,5

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

4,3

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

12,1“.

 

8.   Papildau 548 punktu:

„548

Apšės upė ir jos slėnis

113

Skuodo r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (382 priedas)

6210 Stepinės pievos

1,1

 

 

 

 

 

6270 Rūšių turtingi smilgynai

8,5

 

 

 

 

 

6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai

4,0

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

24,1

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

6,7“.

 

9.   Papildau 549 punktu:

„549

Gatautiškės miškas

 

263

Šilalės r., Telšių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (383 priedas)

9080 Pelkėti lapuočių miškai

7,9

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

30,9“.

 

10. Papildau 550 punktu:

„550

Lauko Sodos apylinkės

64

Telšių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (384 priedas)

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

8,6

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

14,7

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

19,3“.

 

11. Papildau 551 punktu:

„551

Medvėgalio pievos II

68

Šilalės r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (385 priedas)

6270 Rūšių turtingi smilgynai

15,3.

 

 

 

 

12. Papildau 552 punktu:

„552

Pajūrio smilgynai

78

Klaipėdos r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (386 priedas)

6270 Rūšių turtingi smilgynai

28,8“.

 

13. Papildau 553 punktu:

„553

Pyvesos upės slėnis žemiau Rinkūnų II

72

Pasvalio r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (387 priedas)

6270 Rūšių turtingi smilgynai

1,3

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

2,0

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

15,0

 

 

 

 

 

6530 Miškapievės

7,4“.

 

14. Papildau 554 punktu:

„554

Puodžių pievos

16

Utenos r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (388 priedas)

6270 Rūšių turtingi smilgynai

8,3“.

 

 

15. Papildau 555 punktu:

„555

Šatrijos pievos II

36

Telšių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (389 priedas)

6270 Rūšių turtingi smilgynai

8,7“.

 

16. Papildau 556 punktu:

„556

Mosėdžio apylinkės

190

Skuodo r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (390 priedas)

6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

0,5

 

 

 

 

 

6270 Rūšių turtingi smilgynai

19,8

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

25,9

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

29,8“.

 

17. Papildau 557 punktu:

„557

Kalotės ir Karklės apylinkės

259

Klaipėdos r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (391 priedas)

2120 Baltosios kopos

6,7

 

 

 

 

 

2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos

32,7

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

3,1

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

38,5“.

 

18. Papildau 558 punktu:

„558

Nevėžio upės slėnis ties Šventybras-čiu II

527

Kėdainių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (392 priedas)

3150  Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

0,2

 

 

 

 

 

6210 Stepinės pievos

3,5

 

 

 

 

 

6270 Rūšių turtingi smilgynai

2,8

 

 

 

 

 

6450 Aliuvinės pievos

13,4

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

34,7

 

 

 

 

 

6530 Miškapievės

2,4

 

 

 

 

 

9180 Griovų ir šlaitų miškai

2,9

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

4,0“.

 

19. Papildau 559 punktu:

„559

Šilinės miškas

283

Šalčininkų r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (393 priedas)

9010 Vakarų taiga

57,7

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

18,2

 

 

 

 

 

91T0 Kerpiniai pušynai

2,8“.

 

20. Papildau 560 punktu:

„560

Šventosios upės slėnis ties Marginin-kais II

511

Skuodo r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (394 priedas)

6270 Rūšių turtingi smilgynai

24,6

 

 

 

 

 

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

0,9

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

57,7

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

1,7

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

2,4“.

 

21. Papildau 561 punktu:

„561

Gedžiūnų miškas

2926

Pakruojo r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (395 priedas)

6450 Aliuvinės pievos

6,7

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

132,4

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

13,8

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

24,0“.

 

22. Papildau 562 punktu:

„562

Lančiūnavos miškas

2008

Kėdainių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (396 priedas)

6510 Šienaujamos mezofitų pievos

0,5

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

0,9

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

2,9

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

43,3

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

11,1

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

72,1“.

 

23. Papildau 563 punktu:

„563

Germanto apylinkės

713

Telšių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (397 priedas)

3160 Natūralūs distrofiniai ežerai

3,1

 

 

 

 

 

6410 Melvenynai

0,8

 

 

 

 

 

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

6,0

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

50,0

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

16,9

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

36,6

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

40,8

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

2,1“.

 

24. Papildau 564 punktu:

„564

Prienų šilas II

428

Prienų r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (398 priedas)

7140 Tarpinės pelkės ir liūnai

0,4

 

 

 

 

 

9010 Vakarų taiga

109,1

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

36,1

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

41,7

 

 

 

 

 

91D0 Pelkiniai miškai

10,8

 

 

 

 

 

91E0 Aliuviniai miškai

4,4“.

 

 

 

 

 

 

 

25. Papildau 565 punktu:

„565

Strošiūnų šilas II

266

Kaišiadorių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (399 priedas)

9010 Vakarų taiga

109,5

 

 

 

 

 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

58,1

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

4,9

 

 

 

 

 

9080 Pelkėti lapuočių miškai

4,1“.

 

26. Papildau 566 punktu:

„566

Vanagynės miškas II

172

Vilniaus r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (400 priedas)

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai

32,4

 

 

 

 

 

9050 Žolių turtingi eglynai

40,1“.

 

27. Pakeičiu 28 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

28. Pakeičiu 66 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

29. Pakeičiu 151 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

30. Pakeičiu 333 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

31. Papildau 379 priedu (pridedama).

32. Papildau 380 priedu (pridedama).

33. Papildau 381 priedu (pridedama).

34. Papildau 382 priedu (pridedama).

35. Papildau 383 priedu (pridedama).

36. Papildau 384 priedu (pridedama).

37. Papildau 385 priedu (pridedama).

38. Papildau 386 priedu (pridedama).

39. Papildau 387 priedu (pridedama).

40. Papildau 388 priedu (pridedama).

41. Papildau 389 priedu (pridedama).

42. Papildau 390 priedu (pridedama).

43. Papildau 391 priedu (pridedama).

44. Papildau 392 priedu (pridedama).

45. Papildau 393 priedu (pridedama).

46. Papildau 394 priedu (pridedama).

47. Papildau 395 priedu (pridedama).

48. Papildau 396 priedu (pridedama).

49. Papildau 397 priedu (pridedama).

50. Papildau 398 priedu (pridedama).

51. Papildau 399 priedu (pridedama).

52. Papildau 400 priedu (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas