herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO ANICETAI KRAJINIENEI

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-167

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-127 (su pakeitimais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-167, 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-19, 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-202) ir atsižvelgdama į Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 2017 m. gegužės 16 d. raštą „Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Anicetai Krajinienei“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Suteikti Anicetai Krajinienei, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių krašto Joniškio rajono tautodailininkų skyriaus įkūrėjai, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narei, tautodailininkei, Joniškio garbės piliečio vardą už svarų indėlį į Joniškio krašto liaudies meno tradicijų puoselėjimą ir plėtrą, amatų tradicijų saugojimą ir Joniškio krašto garsinimą. 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis