LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 M. RUGSĖJO 3 D. PASIRAŠYTO MEMORANDUMO „DĖL GLAUDESNĖS CENTRINĖS IR VIETOS VALDŽIOS PARTNERYSTĖS SIEKIANT STIPRINTI LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SAVARANKIŠKUMĄ IR ATSAKOMYBĘ“

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. Sp-301

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 17 d. pažymą Nr. 3-122 (1.2) „Dėl 2020 m. rugsėjo 3 d. pasirašyto memorandumo „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldybių savarankiškumą ir atsakomybę“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti, kad 2020 m. rugsėjo 3 d. vykusio renginio „Regionų forumas“, kuriame buvo pasirašytas memorandumas „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldybių savarankiškumą ir atsakomybę“, metu buvo pažeistas kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo narius 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose lygiateisiškumo principas.

2. Nepripažinti, kad visuomenės informavimo priemonėse skelbta informacija apie memorandumą „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldybių savarankiškumą ir atsakomybę“ yra Darbo partijos, Krikščionių sąjungos, Laisvės partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos žaliųjų partijos, Partijos „Laisvė ir teisingumas“, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų politinė reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė