Arklys1

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO taryba

 

nutarimas

dėl 2018 metų indeksavimo koeficiento, bazinės pensijos dydžio, našlių PENSIJOS bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir apskaitos vieneto vertės

 

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. DO-2-17

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 (redakcija nuo 2018-01-01) 8 straipsnio 6 dalimi ir 60 straipsnio 3 dalimi, Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, nutaria:

1. Patvirtinti:

1.         2018 metų indeksavimo koeficientą – 1,0694;

2.         bazinės pensijos dydį – 152,92 euro;

3.         našlių pensijos bazinį dydį – 22,46 euro;

4.         maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydį – 304,78 euro

5.         apskaitos vieneto vertę – 3,27 euro.

2.   Šis nutarimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

3.        Įgalioti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti šį nutarimą Teisės aktų registrui.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                          Eglė Radišauskienė