Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 366 „DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. 755

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                    Ingrida Šimonytė

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                       Simonas Gentvilas