Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 4 d. Nr. 656

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildyti pastraipa po 4.622 papunkčiu:

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos“.

1.2. Papildyti 4.623 papunkčiu:

4.623.                 asmenų, išskyrus teisėjus, įrašymą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą                                                                                                           19“.

1.3. Papildyti 4.624 papunkčiu:

„4.624.                 mediatorių kvalifikacinio egzamino laikymą                                     16“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras                                                                             Vilius Šapoka