Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1206 „DĖL socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių DYDŽIŲ PATVIRTINIMO pakeitimo

 

2022 m. gegužės 23 d. Nr. 528

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių

DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti:

1.    bazinės socialinės išmokos dydį – 46 eurai;

2.    šalpos pensijų bazės dydį – 173 eurai;

3.    tikslinių kompensacijų bazės dydį – 138 eurai;

4.    valstybės remiamų pajamų dydį – 147 eurai.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė