LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XI-2277 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. XII-1114
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 222 straipsnio 1 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė