LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RINKIMŲ STEBĖTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR NETEKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. Sp-138

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 61 straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 58 straipsniu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą 61 straipsniu ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 49 straipsniu, nusprendžia:

Patvirtinti Rinkimų stebėtojo pažymėjimo išdavimo, naudojimo ir netekimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė