LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ANDRIAUS PALIONIO STRAIPSNIO PUBLIKAVIMO NACIONALINĖS MOKĖJIMŲ AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS LEIDINYJE

 

2020 m. liepos 8 d. Nr. Sp-97

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. birželio 29 d. pažymą Nr. 3-56 (1.2) „Dėl Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos leidinyje publikuoto žemės ūkio ministro kreipimosi vertinimo politinės reklamos aspektu“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti 2020 m. gegužės mėn. Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos leidinyje publikuotą žemės ūkio ministro Andriaus Palionio straipsnį „Darome viską, kad jūs galėtumėte sėkmingai dirbti“ politine reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė