LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO MEDIKAMS ĮTEIKTŲ APDOVANOJIMŲ„UŽ REIKŠMINGĄ INDĖLĮ LIETUVOS ŽMONIŲ SVEIKATAI“

 

2021 m. kovo 12 d. Nr. Sp-73

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. kovo 5 d. pažymą Nr. 3-40 (1.2) „Dėl sveikatos apsaugos ministro medikams įteiktų apdovanojimų „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti politine reklama 2020 m. liepos 13 d. portale „kauno.diena.lt“ publikuoto straipsnio „A. Veryga įteikė medalius Kauno regiono medikams“.  

2. Nepripažinti rinkėjų papirkimu sveikatos apsaugos ministro apdovanojimų „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“ (medalio ir sertifikato) įteikimo medikams 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė