KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

 

2019 m. gegužės   d. Nr.

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 64 straipsnio 1 punktu, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A-292 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo visuomenės sveikatos programoms finansuoti konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-65 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017-2020 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir 2019 m. programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019 m. gegužės 6 d. posėdžio protokolo Nr. VK – 239 nutarimą:

1. T v i r t i n u  Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo visuomenės sveikatos programoms finansuoti 2019 metų konkursą laimėjusių projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašą (pridedamas).

2. Į p a r e i g o j u  savivaldybės administracijos Apskaitos skyrių lėšas pervesti iš Sveikos visuomenės programos (kodas 5), priemonės Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas (kodas 5.1.2.1.) valstybės funkcijos – kitos sveikatos priežiūros funkcijos (kodas  07.06.01.02.), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos (kodas 102).

3. Į p a r e i g o j u Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Salomėją Ramanauskienę organizuoti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Stasys Jokubauskas

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės    d. įsakymu Nr. A-

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOMS FINANSUOTI 2019 METŲ KONKURSĄ LAIMĖJUSIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Prašoma suma (eur)

Skiriama suma (eur)

1.                 

10 000 žingsnių sveikatos link

Tytuvėnų krašto bendruomenė

600,00

500,00

2.                 

Aš atsakingas už savo sveikatą

Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės diabeto klubas „Diabetas ABC“

750,00

500,00

3.                 

Gera sveikata – ilgesnis gyvenimas

Senjorų bendruomenė „Artimi

960,00

500,00

4.                 

„Sveika bendruomenė – sveika ateitis“

Vaiguvos kaimo bendruomenė

720,00

500,00

5.                 

Depresijos požymiai ir pagalbos galimybės

Asociacija  Minupių kaimo bendruomenė

500,00

500,00

6.                 

Gelbėkime Pagryžuvio kaimą

Pagryžuvio kaimo bendruomenė

620,00

500,00

7.                 

Mažais žingsneliais sveikatos link

Šedbarų kaimo bendruomenė „Spiečius“

1180,00

500,00

8.                 

Sveika aplinka- sveikas žmogus

 

VO Mockaičių kaimo bendruomenė“

820,76

500,00

9.                 

Kelmės rajone gyvenančių regėjimo neįgaliųjų psichinės sveikatos stiprinimas

VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centras

658,00

500,00

10.                 

Sveiki vaikai – sveika ateitis

Kelmės r. „Ąžuoliukas“ lopšelis-darželis

450,00

450,00

11.                 

Kai vaikai sveiki, laimingi visi

Tytuvėnų vaikų l/d

1055,00

500,00

12.                 

Noriu augti sveikas ir stiprus

Kelmės r. Liolių pagrindinė mokykla

1150,00

500,00

13.                 

„Padėk sau ir kitiems“

Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija

1370,00

738,00

14.                 

„Būk sveika vasarėle!”

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus Kultūros centras

500,00

500,00

Iš viso:

11 333,76

7 188, 00

 

––––––––––––