LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. V-127

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu:

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.       Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽAIGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnį 1.28 papunkčiu:

„1.

28.

Ertuglizfozinum et Metforminum

E11“

 

 

2.       Papildau XII skyriaus „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 1 skirsnį 1.7 papunkčiu:

„1.

7.

Ixekizumabum

 

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

3.   Papildau XII skyriaus „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 1 skirsnį 1.8 papunkčiu:

„1.

8.

Guselkumabum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

4.   Papildau XII skyriaus „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 1 skirsnį 1.9 papunkčiu:

„1.

9.

Risankizumabum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

5.   Papildau XII skyriaus „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 1 skirsnį 1.10 papunkčiu:

„1.

10.

Secukinumabum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

6.   Papildau XII skyriaus „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 1 skirsnį 1.11 papunkčiu:

„1.

11.

Apremilastum

L40.0

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

7.       Pakeičiu XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“:

7.1.    Pakeičiu 1 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„1. Reumatoidinis artritas, juvenilinis artritas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

1.

1.

Adalimumab

M05, M06, M08

 

1.

2.

Azathioprinum

M05, M06, M08

 

1.

3.

Celecoxibum

M05, M06, M08

 

1.

4.

Cyclophosphamidum

M05, M06, M08

 

1.

5.

Diclofenacum

M05, M06, M08

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

1.

6.

Etanercept

M05, M06, M08

 

1.

7.

Hydrochloroquinum

M05, M06, M08

 

1.

8.

Ibuprofenum

M05, M06, M08

 

1.

9.

Indometacinum

M05, M06, M08

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

1.

10.

Infliximab

M05, M06

 

1.

11.

Leflunomidum

M05, M06, M08

Jei 3 mėnesių gydymas kompensuojamuoju vaistu Methotrexatum ne didesnėmis nei 25 mg per savaitę dozėmis yra neefektyvus ar kontraindikuotinas.

1.

12.

Lornoxicamum

M05, M06, M08

 

1.

13.

Meloxicamum

M05, M06, M08

 

1.

14.

Methotrexatum

M05, M06, M08

 

1.

15.

Methylprednisolonum

M05, M06, M08

 

1.

16.

Nabumetonum

M05, M06, M08

 

1.

17.

Penicillaminum

M05, M06, M08

 

1.

18.

Piroxicamum

M05, M06, M08

Išskyrus išorinio vartojimo vaistus

1.

19.

Prednisolonum

M05, M06, M08

 

1.

20.

Sulfasalazinum

M05, M06, M08

 

1.

21.

Tocilizumab

M05, M06, M08“

 

 

7.2.    Pripažįstu netekusiu galios 11 skirsnį.

7.3.    Pripažįstu netekusiu galios 12 skirsnį.

7.4.    Papildau 8 skirsnį 8.7 papunkčiu:

„8.

7.

Apremilastum

M07

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga