KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOMS FINANSUOTI

 

2017 m. gegužės    d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 64 straipsnio 1 punktu, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A-292 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo visuomenės sveikatos programoms finansuoti konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2017 m. balandžio 28 d. posėdžio protokolo Nr. VK - 196 nutarimą:

1. T v i r t i n u  Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo visuomenės sveikatos programoms finansuoti 2017 metų konkursą laimėjusių projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašą (pridedamas).

2. Į p a r e i g o j u  savivaldybės administracijos Apskaitos skyrių lėšas pervesti iš Sveikos visuomenės programos (kodas 5), priemonės Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas (kodas 5.1.2.1.) valstybės funkcijos – kitos sveikatos priežiūros funkcijos (kodas  07.06.01.02.), finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos (kodas 102).

3. Į p a r e i g o j u Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Salomėją Ramanauskienę organizuoti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą.

                     Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorė                                                                                    Irena Sirusienė

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. gegužės    d. įsakymu Nr. A-

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017 METŲ KONKURSĄ LAIMĖJUSIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Prašoma suma (eur)

Skiriama suma (eur)

 

1.                                     

Sveika šeima – sveika bendruomenė

Laugalio kaimo bendruomenė

622

400

 

2.                                     

Gelbėkime Pagryžuvio kaimą

Pagryžuvio kaimo bendruomenė

915

400

 

3.                                     

Jaunimo užimtumo ir sveikatinimo programa

Gailių kaimo bendruomenė

483

400

 

4.                                     

Žolynų galios

Asociacija Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius

1500

649

 

5.                                     

Gera sveikata – ilgesnis gyvenimas

Senjorų bendruomenė „Artimi“

900

300

 

6.                                     

Konferencija „Bendruomenės galimybės visuomenės sveikatos problemų sprendime“

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

1195

1195

 

7.                                     

Depresijos požymiai ir pagalbos galimybės

Asociacija Minupių kaimo bendruomenė

670

400

 

8.                                     

Sveikos gyvensenos ugdymas neįgaliųjų bendruomenėje

Kelmės neįgaliųjų draugija

790

400

 

9.                                     

Judėjimas ir sveikata – sveikos gyvensenos pagrindas. Stovykla „Spalvos vaikams“

Kelmės specialioji mokykla

1840,92

600

 

10.                                 

Mažais žingsneliais į sveikatos šalį

Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

210

210

 

11.                                 

Aš, tėtis ir mama – besimokanti šeima

Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

790

400

 

12.                                 

Sveika aplinka – sveikas žmogus

VO „Mockaičių kaimo bendruomenė“

666,82

400

 

13.                                 

Ukmergė – Kelmė 2017, stovykla Šventosios vingis

Kelmės J. Graičiūno gimnazija

11450

600

 

14.                                 

Kelmės rajone gyvenančių regėjimo neįgaliųjų psichinės sveikatos stiprinimas

VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centras

546

546

 

15.                                 

Laimingas žmogus – laiminga aplinka

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

939,16

400

 

16.                                 

Stiprink emocinę sveikatą draugų rate

Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija

400

400

 

17.                                 

Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, skatinant fizinį aktyvumą

Kelmės stalo teniso klubas „Topsas“

950

400

 

18.                                 

Ąžuoliukai augs sveiki

Kelmės r. „Ąžuoliukas“ lopšelis – darželis

540

400

 

19.                                 

Dieninė vasaros poilsio stovykla vaikams „Atostogauk, sportuok, sveikai gyvenk“

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

631

400

 

Iš viso :

16 038,9

8 900

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––