KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo SPECIALIOSIOS 20172020 METŲ PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS 2018 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-75

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsniu, 63 straipsnio 5 punktu, 69 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 8 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2020 metų programos 2018 metų įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. T-75

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 20172020 METŲ PROGRAMOS 2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

I SKYRIUS

PROGRAMOS PAJAMOS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

14 500,00

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

9 600,00

3.

Lėšų likutis 2018-01-01

5 316

Iš viso:

29 416,00

 

II SKYRIUS

2018 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Priemonės

Lėšos, eurais

Lėšų šaltinis

Vykdytojai

1.                                     1

Vandens tiekimo ir kokybės gerinimo dalinis finansavimas

10 000

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

UAB „Kelmės vanduo“

2.                                      

Paplūdimių smėlio mėginių tyrimų finansavimas

432,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Visuomenės sveikatos biuras

3.                                     2

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų tyrimas dėl dantų fluorozės

484,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Visuomenės sveikatos biuras

4.                                      

Projektų finansavimas

12 000

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Bendruomenės sveikatos taryba

5.                                      

Fizinio aktyvumo skatinimas

3 000

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija

6.                                      

Alkoholio prevencija

800,00

Savivaldybės biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų centras

7.                                      

Pedikuliozės prevencija

500,00

Savivaldybės biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų centras

8.                                      

Tuberkuliozės prevencija

800,00

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Socialinių paslaugų centras

9.                                      

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos finansavimas

1 400,00

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

Iš viso išlaidų 2018 metais

 

29 416

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos,

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

_____________________