LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VERKIŲ APYGARDOS NR. 12 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. RUGSĖJO 30 D. PROTOKOLINIO SPRENDIMO NR. 6 „DĖL GEDIMINO JAUNIAUS GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2021 m. balandžio 23 d. Nr. Sp-122

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narės Svetlanos Misevičienės 2021 m. balandžio 14 d. vertinimo išvadą Nr. 3-65 (2.11) „Dėl Verkių apygardos Nr. 12 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 30 d. protokolinio sprendimo Nr. 6 „Dėl Gedimino Jauniaus galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, nusprendžia:

1. Patvirtinti Verkių apygardos Nr. 12 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 30 d. protokolinį sprendimą Nr. 6 „Dėl Gedimino Jauniaus galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“.

2. Nepripažinti, kad Gediminas Jaunius, paskelbdamas 2020 m. rugsėjo 5 d. Facebook politiko paskyroje įrašą, kuriuo kvietė asmenis prisijungti prie jo savanorių komandos ir už tai žadėjo asmenims dovanų su Laisvės partijos atributika, vykdė netinkamos formos ir būdų rinkimų agitaciją ir, tokiu būdu didindamas savo, kaip kandidato, ir Laisvės partijos žinomumą, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalį dėl rinkimų agitacijos formų ir būdų, neatitinkančių sąžiningų ir garbingų rinkimų.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė