LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2023 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. SV-S-1154 „DĖL VYTAUTO GAPŠIO, JONO JARUČIO, ARMINO LYDEKOS IR RADVILĖS MORKŪNAITĖS-MIKULĖNIENĖS DALYVAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTŲ SĄJUNGOS REIKALŲ KOMITETŲ KONFERENCIJOS (COSAC) LXX PLENARINIAME POSĖDYJE“ PAKEITIMO

 

2023 m. lapkričio 24 d. Nr. SV-S-1200

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2023 m. spalio 25 d. sprendimą
Nr. SV-S-1154 „Dėl Vytauto Gapšio, Jono Jaručio, Armino Lydekos ir Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės dalyvavimo Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijos (COSAC) LXX plenariniame posėdyje“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONO JARUČIO, ARMINO LYDEKOS IR RADVILĖS MORKŪNAITĖS-MIKULĖNIENĖS DALYVAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTŲ SĄJUNGOS REIKALŲ KOMITETŲ KONFERENCIJOS (COSAC) LXX PLENARINIAME POSĖDYJE

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojus Joną Jarutį ir Radvilę Morkūnaitę-Mikulėnienę, Seimo narį Arminą Lydeką 2023 m. lapkričio 26–28 d. dalyvauti Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijos (COSAC) LXX plenariniame posėdyje Madride (Ispanijos Karalystė).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Europos reikalų komiteto biuro vedėja (ES) Dainora Asevičienė ir patarėja (ES) Aistė Pikiotienė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo komitetų dalyvavimui pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentiniuose ir Europos Parlamento rengiamuose susitikimuose skirtų lėšų.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen