LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

DĖL 2020 m. spalio 14 d. tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu vykdytos rinkimų agitacijos

 

2021 m. birželio 3 d. Nr. Sp-162

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2020 m. spalio 14 d. el. paštu gavo pranešimą (reg. Nr. 1-5387(7.9), kad tą pačią dieną „Tiesioginės transliacijos metu, stebint 2020-10-14 vykusį Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, pastebėjau, kad kai kurie dalyvavusieji tarybos nariai (Darius Stankus, Linas Janušonis), bei tarybos posėdžio sekretorė Sonata Jurgilienė, pasinaudodami savo tarnybine padėtimi vykdė rinkiminę agitaciją, kuria bandė paveikti rinkėjus, t. y. posėdžio metu, ant savo asmeninių kompiuterių buvo pritvirtinę agitacinio pobūdžio reklamą (lipdukus) su tekstu VAITKUS 2020, kuri yra Lietuvos liberalų sąjūdžio vienmandatėje Tauragės rinkimų apygardoje atstovo Romualdo Vaitkaus rinkiminės agitacijos priemonė. Kandidatas yra patekęs į antrąjį rinkimų turą Tauragės vienmandatėje apygardoje, todėl manau, kad tai gali paveikti rinkėjų valią, rinkimų dieną. Pridedama: Tiesioginės transliacijos 2020-10-14 vaizdo įrašo nuoroda kuri patalpinta, www.youtube.com interneto svetainėje, privačiame, Tauragės rajono savivaldybės kanale / https://www.youtube.com/watch?v=PORJUyTNChk&t=648s. Konkretūs vaizdo įrašo laikai, kuriuose matosi, galimi pažeidimai : Sonata Jurgilienė - 7:22 min. - 9:12 min, Linas Janušonis - 10:20 min. - 10:40 min, Darius Stankus - 16:12 min. - 16:48 min(kalba netaisyta). Pranešime nurodoma, kad tokiais veiksmais buvo pažeista Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalis.

Pranešimas buvo persiųstas Tauragės apygardos rinkimų komisijai (toliau – ARK). ARK, nagrinėdama pranešimą, kreipėsi į visus tris pranešime nurodytus asmenis. Išnagrinėjusi gautą pranešimą ir įvertinusi aplinkybes, ARK 2020 m. gruodžio 6 d. parengė išvadą Nr. 1/2 „Dėl 2020 m. spalio 14 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu vykdytos rinkimų agitacijos“ (reg. Nr. 1-344(7.9). Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. Sp-320 „Dėl 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apygardų rinkimų komisijų pirmininkų ir narių įgaliojimų nutraukimo“ nutraukus ARK pirmininko ir narių įgaliojimus, ARK sprendimas nebuvo priimtas.

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalimi ir 54 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į  Tauragės apygardos rinkimų komisijos 2020 m. gruodžio 6 d. išvadą Nr. 1/2 „Dėl 2020 m. spalio 14 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu vykdytos rinkimų agitacijos“ bei Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje pateiktus paaiškinimus ir išsakytus argumentus,  nusprendžia:

Nepripažinti, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai Linas Janušonis, Darius Stankus ir Tarybos sekretorė Sonata Jurgilienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. posėdyje pažeidė Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalį dėl rinkimų agitacijos formų, neatitinkančių sąžiningų ir garbingų rinkimų, ir 54 straipsnio 1 dalį, draudžiančią naudotis tarnybine padėtimi.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                            Jolanta Petkevičienė