Herbas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS

 

2020 m. spalio 13 d.   Nr. A-951

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), atsižvelgdama į didėjantį sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklį 100 tūkst. gyventojų Joniškio rajono savivaldybėje:

            1. N u r o d a u Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojams nuo 2020 m. spalio 12 d., žodžiu suderinus su tiesioginiu vadovu, pareigybės aprašyme priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį vykdyti neišeinant iš savo namų, naudojantis informacinėmis technologijomis, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Nuotoliniu būdu dirbama susipažinus ir sutikus su laikino nuotolinio darbo sąlygomis (priedas).

            2. Pavedu padalinių vadovams racionaliai organizuoti padalinių darbą ir užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą.

 

 

Administracijos direktorius