Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1152
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir papildyti 3.3 papunkčiu:

3.3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 15 d. kasos aparatų kvituose mokėtinos sumos nurodomos eurais ir (arba) litais. Nurodytu laikotarpiu kasos aparatų kvituose mokėtinos sumos, prie kurių nenurodytas valiutos pavadinimas, santrumpa arba ženklas, laikomos sumomis, išreikštomis eurais.

Nuo 2015 m. sausio 16 d. kasos aparatų kvituose nurodomos mokėtinos sumos laikomos išreikštomis eurais. Jeigu kasos aparatų kvituose prie mokėtinos sumos, išreikštos eurais, nurodomas valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa, kasininkas arba kitas ūkio subjekto įgaliotas asmuo privalo išbraukti valiutos pavadinimą „litas“ arba jo santrumpą, nurodytą prie mokėtinos sumos, įrašyti Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą ir pasirašyti, o viešojo transporto priemonės vairuotojas – nurodyti Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. kasos aparatų, kuriuos įmanoma perprogramuoti taip, kad kasos aparatų kvituose nebūtų nurodomas valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa, kvituose valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa negali būti nurodomi.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius