KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS REMIAMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-246

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-221, 28 punktu, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2017-06-08 raštą Nr. S-500 (2.3) „Dėl paramos skyrimo“, viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017-07-26 raštą
Nr. S-148 „Dėl duomenų pateikimo“, viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2017-07-27 raštą Nr. S-123 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo sudarymo“, viešosios įstaigos Kelmės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017-07-27 raštą Nr. 09-02-833 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo sudarymo“, viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos
2017-07-27 raštą Nr. S-090 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo sudarymo“, viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro
2017-07-28 raštą Nr. 192 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų“, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 2017-07-31 raštą Nr. SR-61 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo sudarymo“, Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų 2017-08-02 raštą Nr. S-325 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų“, Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 2017-08-03 raštą Nr. (1.24)V24-71 „Dėl trūkstamų specialistų“, Užvenčio kultūros centro 2017-08-07 raštą Nr. S-29 „Dėl studijų rėmimo programos sudarymo“, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017-08-08 raštą Nr. S-112 (4.2) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo sudarymo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašą:

1.      Gydytojas ortodontas;

2.      Gydytojas odontologas;

3.      Šeimos gydytojas;

4.      Gydytojas psichiatras;

5.      Vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras;

6.      Bendrosios praktikos slaugytojas;

7.      Medicinos gydytojas rezidentas;

8.      Ikimokyklinio ugdymo pedagogas;

9.      Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (kartu su priešmokykliniu ugdymu);

10.  Choreografas;

11.  Muzikos specialistas;

12.  Psichologas;

13.  Socialinis darbuotojas;

14.  Visuomenės sveikatos specialistas.

2. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. T-222 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis