LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. V-559

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. DT-3/2,

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) 5–17 ir 20 punktuose nurodytas medicinos pagalbos priemones, gydytojui paskyrus, turi teisę išrašyti pagal kompetenciją bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas ar slaugytojas diabetologas“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą):

2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Specialiosios paskirties maisto produktai – izomaltozės produktai, kurių sudėtyje yra visaverčio elementinių amino rūgščių mišinio.

3.1. Vaikams iki 3 metų, sergantiems cistine fibroze ar įgimtu sacharozės nepakankamumu, išrašoma gydymo kursui iki 3 mėnesių, iš viso per metus – 9,6 kg;

3.2. vaikams iki 2 metų, sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu:

3.2.1. nuo 0 iki 2 mėnesių vaikams – iš viso 8,1 kg;

3.2.2. 3 mėnesių vaikams – 3,6 kg;

3.2.3. 4–6 mėnesių vaikams – 13,5 kg;

3.2.4. 7–9 mėnesių vaikams – 9,5 kg;

3.2 5. 10–11 mėnesių vaikams – 6,3 kg;

3.2.6. vaikams nuo 1 metų iki 1,5 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito diagnozei patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo izomaltozės produktais motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 3,2 kg;

3.2.7. vaikams nuo 1,5 metų iki 2 metų, kuriems pakartotinai atlikti visi būtini tyrimai sunkaus atopinio dermatito diagnozei patvirtinti ir yra tretinio lygio gydymo paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsiliumo gydymo tęsimo izomaltozės produktais motyvuotas pagrindimas, išrašoma gydymo kursui iki 6 mėnesių, iš viso per mėnesį ne daugiau kaip 2,4 kg.“

 

2.2. Papildau 20 punktu:

„20. Diagnostinės juostelės kraujo krešėjimo sistemos būklei įvertinti

Išrašoma vaikams, kuriems gydyti naudojami antikoaguliantai, taip pat po endoprotezavimų, stentavimų ir transplantacijų (TLK-10-AM kodai I27.0, I27.8, I34–I36, I39, I42, I42.8, I48, I63, I67, I74, I82, I85, Q20.1, Q20.4–Q20.6, Q20.8, Q21.2 (disbalansinis tipas ar kombinuota yda su Q21.3), Q22.0, Q22.3, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q23.01, Q23.22, Q23.02, Q23.3, Q23.4, Q23,9, Q24.9, Q25.2, Q25.4, Q25.5, Q25, Z94.8, Z95), kiekybiniam protrombino laikui kraujyje nustatyti. Per metus išrašoma ne daugiau kaip 36 juostelės.“

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela