Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SAUSIO 22 D. NUTARIMO NR. 79 „DĖL LIETUVOS MIGRACIJOS POLITIKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. 401
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos migracijos politikos gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 10.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.9. Kyla šių prieglobsčio srities problemų: daugėjant akivaizdžiai nepagrįstų užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį, nėra tinkamų sąlygų šiuos prašymus skubos tvarka nagrinėti valstybės sienos perėjimo punktuose ir teritorinėse policijos įstaigose, be to, nėra tinkamų sąlygų prieglobsčio prašytojus laikinai apgyvendinti ir priimti pasienyje ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), trūksta vertėjų iš retų kalbų, per ilgos apeliacinės procedūros.“;

1.2. pakeisti 12.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.6Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, 2008–2012 metais į Lietuvą neįleista 10,4 tūkst. užsieniečių, kurių dauguma (apie 80 procentų) – Baltarusijos ir Rusijos piliečiai. Dažniausiai jie neįleisti dėl to, kad neturėjo galiojančios vizos ar leidimo gyventi. Palyginti su 2003–2007 metais, kai neįleista 20,3 tūkst. užsieniečių, jų sumažėjo beveik perpus.“;

1.3. pakeisti 13.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3.4. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje laikomi sulaikyti neteisėtai esantys ar neteisėtai atvykę į Lietuvą užsieniečiai, taip pat apgyvendinami prieglobsčio prašytojai, kol nagrinėjami jų prašymai suteikti prieglobstį; Valstybės sienos apsaugos tarnyba vykdo pirminę prieglobsčio suteikimo procedūrą, grąžina ar išsiunčia iš Lietuvos užsieniečius.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas