LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ANTANO MATULO IR ERIKOS KIŽIENĖS MEDICININIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ DALIJIMO PAKRUOJO RAJONE

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. Sp-220

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. išvadą Nr. 3-91 (1.2) „Dėl Antano Matulo ir Erikos Kižienės medicininių apsaugos priemonių dalijimo Pakruojo rajone“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Antanas Matulas, 2020 m. balandžio 10 d. dalydamas daugkartinio naudojimo medicinines kaukes, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnį, draudžiantį pirkti rinkėjų balsus.

2. Paskelbti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje apie Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies pažeidimą kartu su Antano Matulo pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis.

3. Pripažinti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis Antano Matulo – jo paties išdalytų daugkartinių medicininių kaukių (1 196 vnt.) kainą – 2 870,40 Eur;

4. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui šio sprendimo 3 punkte nurodytomis išlaidomis papildyti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidato Antano Matulo Žiemgalos rytinėje rinkimų apygardoje Nr. 47 politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir finansavimo apskaitos žiniaraštį.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė