VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. B1-574 „DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016  m. birželio 21 d. Nr. B1-471

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-894 „Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2016-06-13 raštą Nr. 3A-444 „Dėl įsakymo pakeitimo projekto teikimo“,

p a k e i č i u Laboratorinių tyrimų įkainius, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“:

1. Papildau 3 lentelę „Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais“ 1111 punktu ir jį išdėstau taip:

           

„ 

1111.

Glitimo nustatymas Ridascreen Gliadin IFA metodu

-

170,50

V

 

“.

2. Papildau 3 lentelę „Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais“ 3531 punktu ir išdėstau taip:

 

3531

Karbamido kiekio nustatymas

-

12,00

V

 

“.

3. Pakeičiu 8 lentelę „Maisto produktų ir žaliavų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais“ ir ją išdėstau taip:

 

Maisto rizikos vertinimo skyriaus teikiamų paslaugų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina, Eur

1.

Maisto produktų ir žaliavų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas

7,00

2.

Produkto privalomoje maistingumo deklaracijoje nurodomos informacijos (energinės vertės, baltymų, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių, cukrų, druskos kiekių) teorinis apskaičiavimas

20,00

3.

Produkto vienos maistinės medžiagos teorinis apskaičiavimas (užsakant papildomai kartu su produkto privalomoje maistingumo deklaracijoje nurodomos informacijos teoriniu apskaičiavimu)

3,00

 

“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                         Jonas Milius