RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO

 

2018 m. kovo 20 d. Nr. AD-7-(19.21)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A-628-(8.2) „Dėl dalies funkcijų perdavimo“,

suteikiu adresus pagal 1–7 priedus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                      Justė Venckutė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Abromavičius, tel. (8 422) 69011

Projektas

2018-03-

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO

 

2018 m. kovo 20 d. Nr. AD-7-(19.21)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A-628-(8.2) „Dėl dalies funkcijų perdavimo“,

suteikiu adresus pagal 1–7 priedus.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                      Justė Venckutė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA:

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

 

 

 

Artūras Valuckas

2018-03-

Juridinio skyriaus vedėjas

 

 

 

Vytautas Žvikas

2018-03-

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

 

 

Eligija Zoltnerienė

2018-03-

 

RENGĖ:

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Abromavičius