Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLĄ IR VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLĄ

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 420

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu ir įgyvendindama Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, 14.3 papunktį ir 15 punktą,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad viešoji įstaiga Klaipėdos laivininkų mokykla (juridinio asmens  kodas – 190973856, buveinės adresas – Klaipėda, Rambyno g. 14) ir Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla (juridinio asmens kodas – 193180433, buveinės adresas – Klaipėda, Statybininkų pr. 39) būtų reorganizuojamos sujungimo būdu į naują juridinį asmenį – Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrą, kuriam pereitų visos reorganizuojamų viešųjų įstaigų teisės ir pareigos.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įgyvendinti valstybės, kaip po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro dalininkės, teises ir pareigas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis     

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius