LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAUS KAUKĖNO DALINTŲ MEDICININIŲ APSAUGOS KAUKIŲ

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. Sp-204

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. išvadą Nr. 3-83 (1.2) „Dėl Marijaus Kaukėno dalintų medicininių apsaugos kaukių“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti Marijaus Kaukėno 2020 m. balandžio 17 d. vykdytos labdaringos vienkartinių medicininių kaukių dalijimo akcijos rinkėjų papirkimu.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė