LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3-62 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 1 d. Nr. 3-287

Vilnius

 

Pakeičiu Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir 304.3 papunktį išdėstau taip:

304.3. praėjus mėnesiui po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje panaikinimo. Šis terminas gali būti pratęstas papildomam 6 mėnesių laikotarpiui Administracijos sprendimu, vežėjui pateikus laisvos formos prašymą pratęsti keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto konkrečiu (-iais) reisu (-ais) arba visais maršruto reisais sustabdymą.“

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Marius Skuodis