HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. D1-335

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

1.1 papildau 104 punktu:

104

Acinto ir Perūno pelkės

 

LTSVE0001

 

Švenčionių r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 104 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 29 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 62 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 69 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 62 ha plote.

 

1.2. papildau 105 punktu:

105

Balandinės pelkė

 

LTJUR0008

 

Jurbarko r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 105 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 59 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę
„91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 18 ha plote.

 

1.3. papildau 106 punktu:

106

Baldono ežero apylinkės

 

LTANY0021

 

Anykščių r., Molėtų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 106 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

1.4. papildau 107 punktu:

107

Baršėnų pelkė

 

LTROK0006

 

Rokiškio r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 107 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvilapio purvuolio buveinę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote,  kuriame reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

1.5. papildau 108 punktu:

108

Eituniškės pelkė ir Lygiaraistis

 

LTSVE0038

 

Švenčionių r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 108 priede

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 29 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 109 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

1.6. papildau 109 punktu:

109

Konstantinavos pelkė

 

LTROK0004

 

Rokiškio r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 109 priede

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

1.7. papildau 110 punktu:

110

Neries upė

 

LTVIN0009

 

Elektrėnų sav.,

Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 110 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 280 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 56 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,11 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „8210, Karbonatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 0,02 ha plote (arba 0,49 km atkarpoje).

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 0,09 ha plote (arba 0,17 km atkarpoje.

 

 

 

 

 

Užtikrinti atvirus migracijos kelius ir palankią apsaugos būklę Baltijos lašišos buveinėse, kur rėvų ruožuose Baltijos lašišos vidutinis jauniklių tankumas ne mažesnis kaip 2,5 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje kartuolei tinkamas buveines, kuriose vidutinis kartuolės individų tankumas ne mažesnis kaip 4,5 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje paprastajam kirtikliui tinkamas buveines, kuriose vidutinis paprastojo kirtiklio individų tankumas ne mažesnis kaip 25 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje paprastajam kūjagalviui tinkamas buveines Neries upėjeiki Padvarių kaimo, kur rėvų ruožuose vidutinis paprastojo kūjagalvio individų tankumas ne mažesnis kaip 4 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 2400 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje salačio buveines, kuriose reguliariai būtų aptinkama ne mažiau kaip 500 salačio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 2380 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti atvirus upinės nėgės migracijos kelius teritorijoje.

 

1.8. papildau 111 punktu:

111

Padustėlio pelkės

 

LTZAR0004

 

Zarasų r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 111 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 2,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 5,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,18 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 3,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 4,6 ha plote.

 

1.9. papildau 112 punktu:

112

Samanyčios pelkė

 

LTUTE0013

 

Utenos r., Zarasų r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 112 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 16 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 7,3 ha plote.

 

1.10. papildau 113 punktu:

113

Samanių pelkė

 

LTZAR0023

 

Zarasų r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 113 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 9,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 6,3 ha plote.

 

1.11. papildau 114 punktu:

114

Viešvilės aukštupio pelkynas

 

LTTAU0006

 

Jurbarko r., Tauragės r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 114 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 26 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuris yra ne trumpesnėje kaip 3 km ilgio atkarpoje.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „4030, Viržynai“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „4030, Viržynai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „4030, Viržynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530, Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 250 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 60 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 40 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,35 ha plote arba ne mažiau 25 vienetų šaltinių.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 100 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 600 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 800 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 460 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 160 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 770 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 250 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 80 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 50 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugotipalankioje apsaugos būklėje dvilapiui purvuoliui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,4 ha plote,  kuriame reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje pelkinei uolaskėlei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų aptinkama ne mažiau kaip 10 žydinčių pelkinės uolaskėlės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti vėjalandei šilagėlei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 40 ha plote,  kuriame būtų aptinkama ne mažiau kaip 20 vėjalandės šilagėlės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje žvilgančiajai riestūnei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami žvilgančiosios riestūnės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šneiderio kirmvabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 1000 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šneiderio kirmvabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 300 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje kraujalakiniam melsviui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 1,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kraujalakinio melsvio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę kraujalakiniam melsviui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kraujalakinio melsvio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje didžiajam auksinukui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvijuostei nendriadusei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 19 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 35 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje lūšiai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 5000 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami lūšies individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje mažajai nėgei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 7 km ilgio upelio atkarpoje, kurioje būtų reguliariai aptinkami mažosios nėgės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje vijūnui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 5,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami vijūno individai.

 

1.12. papildau 115 punktu:

115

Vilnios upė

 

LTVIN0024

 

Vilniaus m.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 115 priede

Išsaugoti Baltijos lašišai atvirus migracijos kelius iki jai tinkamų buveinių ir palankią apsaugos būklę jose, kur rėvų ruožuose vidutinis Baltijos lašišos jauniklių tankumas ne mažesnis kaip 11 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje  apsaugos būklėje paprastajam kūjagalviui tinkamas buveines, kur rėvų ruožuose vidutinis paprastojo kūjagalvio tankumas ne mažesnis kaip 7,5 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 12,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje pleištinei skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 12 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės  individai.

 

1.13. papildau 116 punktu:

116

Viešinto ežeras

 

LTANY0023

 

Anykščių r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 116 priede

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 190 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai “ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,02 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ ne mažesniame kaip 0,01 ha plote (ne mažiau kaip 1 šaltinis).

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 5,3 ha plote.

 

1.14. pakeičiu 94 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.15. papildau 104 priedu (pridedama).

1.16. papildau 105 priedu (pridedama).

1.17. papildau 106 priedu (pridedama).

1.18. papildau 107 priedu (pridedama).

1.19. papildau 108 priedu (pridedama).

1.20. papildau 109 priedu (pridedama).

1.21. papildau 110 priedu (pridedama).

1.22. papildau 111 priedu (pridedama).

1.23. papildau 112 priedu (pridedama).

1.24. papildau 113 priedu (pridedama).

1.25. papildau 114 priedu (pridedama).

1.26. papildau 115 priedu (pridedama).

1.27. papildau 116 priedu (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika