LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2017 METŲ PASKELBIMO PILIAKALNIŲ METAIS

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. XII-1845

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pagerbdamas baltų – lietuvių, latvių ir prūsų – genčių atminimą;

atmindamas, kad piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis;

siekdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse sutelkti tautą ir įkvėpti jai pasididžiavimo;

atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2017 metus Piliakalnių metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Piliakalnių metų komisiją, kuri iki 2016 m. birželio 1 d. parengtų Piliakalnių metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti;

2) kartu su savivaldybėmis 2017 metais numatyti lėšų Piliakalnių metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė